BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Biofizika İnstitutunda elmi seminar keçiriləcək

Biofizika İnstitutunda elmi seminar keçiriləcək

04 iyul 2023-cü il tarixində saat 1100-da  Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Biofizika İnstitutunda “ZBED4 çatışmamazlığı hüceyrə morfologiyasını, PNR itirilməsi isə sayını dəyişir. Həqiqət yoxsa uydurma?” mövzusunda elmi seminar keçiriləcəkdir. Seminarda Los Anceles şəhərindəki Kaliforniya Universitetinin (UCLA) əməkdaşı, PhD Novruz Əhmədov çıxış edəcəkdir.

 

Arzu edənlər seminarda iştirak edə bilərlər.

 

Qısa məlumat:

ZBED4 BED domenli Sink-barmaqcıqlı zülallar qrupunun numayəndəsidir. İnsan torlu qişasında çöpcük fotoreseptor və Müller hüceyrələrində ekspressiya olunur. Siçan torlu qişasında isə yalnız Müller hüceyrələrində mövcuddur. BED barmaqcıqlı zülallar xromatinin strukturunda GC-zəngin ardıcıllıqlara birləşərək transkripsiyanı ya akivləşdirir, ya da repressiya edirlər.

Spesifik olaraq fotoreseptor hüceyrələrində expressiya olunan nüvə reseptoru PNR zülalının funksiyasının itirilməsi torlu qişasında fotoreseptorların qeyri-normal inkisafına və degenerasiya olmasına səbəb olur. Ressesiv ötürülən bu qeyri-normallıq qısa dalğalı S-kolbacıqlarının gücləndirilmiş çoxalma sindromunu yaradır.

date 24 İyun 2023