AZE    RUS    ENG

Elmi şura

Adı, atasının adı, soyadı Alimlik dərəcəsi
1. Oktay Kazım oğlu Qasımov sədr AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof.
2. Kərim Quli oğlu Qasımov sədr müavini b.e.d.
3. Florida Radik qızı Mehrəliyeva elmi katib b.ü.f.d., dos.
4. Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov t.ü.f.d.
5. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.
6. Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov b.e.d., prof.
7. Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov f.r.e.n., dos.
8. Leylaxanım Ərəstun qızı Məlikova b.ü.f.d.
9. Sevinc Haqverdi qızı Cəfərova b.ü.f.d.