AZE    RUS    ENG

Elmi şura

Adı, atasının adı, soyadı Alimlik dərəcəsi
1. Oktay Kazım oğlu Qasımov sədr AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof.
2. Kərim Quli oğlu Qasımov sədr müavini b.e.d.
3. Florida Radik qızı Mehrəliyeva elmi katib b.ü.f.d., dos.
4. Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov t.ü.f.d.
5. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.
6. Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov b.e.d., prof.
7. Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov f.r.e.n., dos.
8. Leylaxanım Ərəstun qızı Məlikova b.ü.f.d.
9. Sevinc Haqverdi qızı Cəfərova b.ü.f.d., dos.
10. Mətanət Ceyhun qızı Baxışova