AZE    RUS    ENG

Laboratoriyalar

Laboratoriya müdirləri

Molekulyar və hüceyrə immunologiyası laboratoriyası  

 

 

Ekoloji biofizika laboratoriyası  

Tokay Məhərrəm oğlu Hüseynov

 

Biomolekulların strukturu, dinamikası və

funksiyası  laboratoriyası

Oktay Kazım oğlu  Qasımov
Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası  

Kərim Quli oğlu Qasımov

 

İnteqrativ biologiya birgə laboratoriyası  

İlham Əyyub oğlu Şahmuradov

 

Molekulyar və hüceyrə onkologiyası laboratoriyası Oktay Kazım oğlu  Qasımov və Leyla Ərəstun qızı Məlikova