11.03.2020 12:13

AMEA-nın Biofizika İnstitutu vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Biofizika İnstitutu aşağıdakı vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer;

Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası üzrə:

Laboratoriya müdiri – 1 yer;

“Ekoloji biofizika” laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1yer;

Böyük elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

– Ərizə (ərizənin forması);

– Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

– Kadrların şəxsi uçot vərəqi;

– Tərcümeyi-hal;

– 3×4 ölçüdə 2 şəkil;

– Əmək kitabçasının müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Magistratura və ona bərabər tutulan ali təhsil haqqında sənədin müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Elmi dərəcə, elmi ad və elmi rütbə haqqında sənədlərin surətləri (aparıcı elmi işçi vəzifəsinə iddiaçılar üçün mütləqdir);

– Elmi nailiyyətlərinə görə dövlət və beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən verilən fəxri ad və titullar haqqında məlumat;

– Yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, həmçinin elmi və elmi texniki layihə, müsabiqə, qrant və proqramlarda iştirak haqqında məlumat;

– Müəlliflik hüququ və ya patent ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin surətləri;

– Çap olunmuş elmi əsərlərin, xüsusi təsir göstəricisinə (İmpakt faktoruna) malik olan və istinad indeksli elmi jurnallarda nəşr olunan elmi məqalələrin surətləri (üz səhifəsi və mündəricatla bir yerdə);

– Fəaliyyət göstərdiyi elm sahəsi üzrə yüksək elmi nüfuzu olan mütəxəssis rəyi;

– Elmi jurnalların redaksiya heyətlərində üzvlük haqqında məlumat.

Müsabiqədə fəlsəfə və elmlər doktorları, iş təcrübəsi olan ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq, elan dərc edilən gündən etibarən 1 ay müddətində elmi katibliyə təqdim edilməlidir.

Ünvan: Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117, II mərtəbə, 209-cu otaq.

Telefon: (+994 12) 432 67 14

E-poçt: florida.r.yahyayeva@mail.ru

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Biofizika İnstitutu aşağıdakı vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer;

Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası üzrə:

Laboratoriya müdiri – 1 yer;

“Ekoloji biofizika” laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1yer;

Böyük elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

– Ərizə (ərizənin forması);

– Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

– Kadrların şəxsi uçot vərəqi;

– Tərcümeyi-hal;

– 3×4 ölçüdə 2 şəkil;

– Əmək kitabçasının müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Magistratura və ona bərabər tutulan ali təhsil haqqında sənədin müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Elmi dərəcə, elmi ad və elmi rütbə haqqında sənədlərin surətləri (aparıcı elmi işçi vəzifəsinə iddiaçılar üçün mütləqdir);

– Elmi nailiyyətlərinə görə dövlət və beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən verilən fəxri ad və titullar haqqında məlumat;

– Yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, həmçinin elmi və elmi texniki layihə, müsabiqə, qrant və proqramlarda iştirak haqqında məlumat;

– Müəlliflik hüququ və ya patent ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin surətləri;

– Çap olunmuş elmi əsərlərin, xüsusi təsir göstəricisinə (İmpakt faktoruna) malik olan və istinad indeksli elmi jurnallarda nəşr olunan elmi məqalələrin surətləri (üz səhifəsi və mündəricatla bir yerdə);

– Fəaliyyət göstərdiyi elm sahəsi üzrə yüksək elmi nüfuzu olan mütəxəssis rəyi;

– Elmi jurnalların redaksiya heyətlərində üzvlük haqqında məlumat.

Müsabiqədə fəlsəfə və elmlər doktorları, iş təcrübəsi olan ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq, elan dərc edilən gündən etibarən 1 ay müddətində elmi katibliyə təqdim edilməlidir.

Ünvan: Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117, II mərtəbə, 209-cu otaq.

Telefon: (+994 12) 432 67 14

E-poçt: florida.r.yahyayeva@mail.ru

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Biofizika İnstitutu aşağıdakı vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer;

Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası üzrə:

Laboratoriya müdiri – 1 yer;

“Ekoloji biofizika” laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1yer;

Böyük elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

– Ərizə (ərizənin forması);

– Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

– Kadrların şəxsi uçot vərəqi;

– Tərcümeyi-hal;

– 3×4 ölçüdə 2 şəkil;

– Əmək kitabçasının müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Magistratura və ona bərabər tutulan ali təhsil haqqında sənədin müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Elmi dərəcə, elmi ad və elmi rütbə haqqında sənədlərin surətləri (aparıcı elmi işçi vəzifəsinə iddiaçılar üçün mütləqdir);

– Elmi nailiyyətlərinə görə dövlət və beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən verilən fəxri ad və titullar haqqında məlumat;

– Yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, həmçinin elmi və elmi texniki layihə, müsabiqə, qrant və proqramlarda iştirak haqqında məlumat;

– Müəlliflik hüququ və ya patent ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin surətləri;

– Çap olunmuş elmi əsərlərin, xüsusi təsir göstəricisinə (İmpakt faktoruna) malik olan və istinad indeksli elmi jurnallarda nəşr olunan elmi məqalələrin surətləri (üz səhifəsi və mündəricatla bir yerdə);

– Fəaliyyət göstərdiyi elm sahəsi üzrə yüksək elmi nüfuzu olan mütəxəssis rəyi;

– Elmi jurnalların redaksiya heyətlərində üzvlük haqqında məlumat.

Müsabiqədə fəlsəfə və elmlər doktorları, iş təcrübəsi olan ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq, elan dərc edilən gündən etibarən 1 ay müddətində elmi katibliyə təqdim edilməlidir.

Ünvan: Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117, II mərtəbə, 209-cu otaq.

Telefon: (+994 12) 432 67 14

E-poçt: florida.r.yahyayeva@mail.ru

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Biofizika İnstitutu aşağıdakı vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir:

Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer;

Molekulyar və hüceyrə biokimyası laboratoriyası üzrə:

Laboratoriya müdiri – 1 yer;

“Ekoloji biofizika” laboratoriyası üzrə:

Aparıcı elmi işçi – 1yer;

Böyük elmi işçi – 1 yer;

Elmi işçi – 1 yer.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:

– Ərizə (ərizənin forması);

– Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

– Kadrların şəxsi uçot vərəqi;

– Tərcümeyi-hal;

– 3×4 ölçüdə 2 şəkil;

– Əmək kitabçasının müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Magistratura və ona bərabər tutulan ali təhsil haqqında sənədin müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti;

– Elmi dərəcə, elmi ad və elmi rütbə haqqında sənədlərin surətləri (aparıcı elmi işçi vəzifəsinə iddiaçılar üçün mütləqdir);

– Elmi nailiyyətlərinə görə dövlət və beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən verilən fəxri ad və titullar haqqında məlumat;

– Yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, həmçinin elmi və elmi texniki layihə, müsabiqə, qrant və proqramlarda iştirak haqqında məlumat;

– Müəlliflik hüququ və ya patent ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin surətləri;

– Çap olunmuş elmi əsərlərin, xüsusi təsir göstəricisinə (İmpakt faktoruna) malik olan və istinad indeksli elmi jurnallarda nəşr olunan elmi məqalələrin surətləri (üz səhifəsi və mündəricatla bir yerdə);

– Fəaliyyət göstərdiyi elm sahəsi üzrə yüksək elmi nüfuzu olan mütəxəssis rəyi;

– Elmi jurnalların redaksiya heyətlərində üzvlük haqqında məlumat.

Müsabiqədə fəlsəfə və elmlər doktorları, iş təcrübəsi olan ixtisaslı mütəxəssislər iştirak edə bilərlər. Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq, elan dərc edilən gündən etibarən 1 ay müddətində elmi katibliyə təqdim edilməlidir.

Ünvan: Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117, II mərtəbə, 209-cu otaq.

Telefon: (+994 12) 432 67 14

E-poçt: florida.r.yahyayeva@mail.ru

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

10.03.2020 13:59

AMEA-nın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş seminarlar seriyasının ilk məruzəsi dinləniləcək

17 mart 2020-ci il tarixində saat 10:00-da Biofizika İnstitutunda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 75 illik yubileyinə həsr olunmuş seminarlar seriyasının ilk məruzəsi dinləniləcək.

Elmi seminarda “Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası” laboratoriyasının mühəndisi Aytac Quliyeva “Fluoresensiyanın əsasları. Stasionar və zamanla ayırd edilmiş fluoresensiya” mövzusunda məruzə ilə çıxış edəcək.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər!

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

06.03.2020 16:55

AMEA Biofizka İnstitutunda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə tədbir keçirilib

Bu gün AMEA-nın Biofizka İnstitutunda 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibəti ilə tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan İnstitutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Qasımov qadın əməkdaşları Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə təbrik edib, onlara cansağlığı, ailə səadəti və işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Daha sonra çıxış edən İnstitutun Həmkarlar ittifaqı təşkilatının sədri, “Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Rasim Aslanov qadın həmkarlarını bayram münasibəti ilə təbrik edib, onlara xoş arzularını çatdırıb.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

06.03.2020 13:48

AMEA Biofizika İnstitutunun əməkdaşı Fəxri Fərman ilə təltif edilib

5 mart 2020-ci il tarixində AMEA-nın Rəyasət Heyətində 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunan tədbir keçirilib.

Tədbirdə AMEA Biofizka İnstitutunun elmi katibi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Florida Mehrəliyeva Azərbaycan Milli Elmələr Akademiyasının elmi və ictimai həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə və 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə AMEA-nın Təbiət və dəqiq elmlər üzrə birinci vitse-prezidenti akademik İbrahim Quliyevin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

04.03.2020 09:08

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Elmi şurasının ilk iclası keçirilib

Martın 3-də AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin (FRTEB) Elmi şurasının ilk iclası keçirilib.

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda baş tutan tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, FRTEB-in sədri, akademik Rasim Əliquliyev, Elmi şuranın üzvləri, bölmənin tərkibinə daxil olan elmi müəssisələrin rəhbərləri və aidiyyatı şəxslər iştirak ediblər.

Öncə akademik Rasim Əliquliyev gündəlikdə yer alan məsələləri iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.

Daha sonra bir sıra elmi-təşkilati məsələlərə baxılıb. Akademik R.Əliquliyev AMEA Rəyasət Heyətinin “Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin 2019-cu il üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında” qərarından irəli gələn vəzifələri diqqətə çatdırıb. O, bölmənin elmi müəssisələrinin 2020-ci il üçün Fəaliyyət planının hazırlanıb 1 ay müddətində AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim olunmasının vacibliyini qeyd edib.

FRTEB-in sədri sözügedən qərardan irəli gələn bir sıra mühüm elmi və elmi-təşkilati məsələlərdən də söz açıb. Alimin sözlərinə görə, bölmə müəssisələrində əldə olunmuş innovativ potensiallı elmi nəticə və nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirilməsi, intellektual məhsulların kommersiyalaşdırılması, digər qurumlarla münasibətlərin müəllif hüquqları, intellektual mülkiyyət hüquqları və digər normativ-hüquqi sənədlərin tələbləri çərçivəsində təşkil edilməsi, beynəlxalq və respublika səviyyəli qrantlarla fəaliyyətin gücləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq elmi əlaqələrin genişləndirilməsi, meqalayihələrdə iştirakın təmin edilməsi cari ildə qarşıda duran prioritetlərdəndir.

İclasda, həmçinin AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə bağlı təkliflər müzakirə olunub, akademik Fəraməz Maqsudovun 90, akademik Adil Qəribovun 70 illik yubileylərinin keçirilməsi barədə müvafiq qərarlar qəbul edilib.

Daha sonra Elmi şura akademik Telman Əliyevin, texnika elmləri doktorları Abbas Rzayev və Sakit Rəsulovun həmmüəllifi olduqları “Zəlzələlərin yaranma mexanizmi, monitorinqi və proqnozu” kitabı, həmçinin texnika üzrə fəlsəfə doktoru Nərmin Rzayevanın “Ürək-damar sistemində baş verən dəyişikliklərin robast monitorinq sistemi”, texnika üzrə fəlsəfə doktoru Elşən Mustafayevin “Çap əlyazma mətnlərin tanıma üsulları”, texnika üzrə fəlsəfə doktoru İcabikə Sərdarovanın “Qazlift neftçıxarmasında eksperimental tədqiqatların idarə edilməsi” və texnika üzrə fəlsəfə doktoru Oqtay Mirzəyevin “Dozator-konveyerlərdə rəqəmsal idarəetmə” monoqrafiyalarının nəşrə tövsiyə olunmasını qərara alıb.

Elmi şuranın digər qərarına əsasən, AMEA və Fransanın Monpelye Universiteti arasında ikili doktorantura proqamı üzrə imzalanmış saziş çərçivəsində 2019-cu ildə elan edilən müsabiqənin qalibi, Fizika İnstitutunun kiçik elmi işçisi Səid Paşayev Monpelye Universitetinə ezam olunub.

İclasda bir sıra kadr məsələlərinə də baxılıb.

Sonda Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının FRTEB-in elmi müəssisələrində mövcud olan Elmi şuralarının yenidən formalaşdırılması və tərkibinin müəyyənləşdirilməsi və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb, suallar cavablandırılıb.

Mənbə: www.science.az.

03.03.2020 15:00

Gənc alim və mütəxəssislərin II beynəlxalq elmi konfransı işə başlayıb

Martın 3-də AMEA-nın Əsas binasında Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının (GAMŞ) təşkilatçılığı ilə “Fundamental və tətbiqi elmlərin müasir problemlərinin həllində multidissiplinar yanaşmalar” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb.

SOCAR-ın Elm Fondunun maliyyə dəstəyi ilə baş tutan tədbir AMEA-nın 75 illiyinə həsr olunub.

Beynəlxalq konfransda AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyev, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İradə Hüseynova, AMEA-nın akademik-katibi, AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının direktorları, həmçinin 12 ölkədən 300-dən çox gənc alim iştirak edib.

Konfransı Ə.Sadıqov açaraq tədbir iştirakçılarını akademiyanın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyevin adından salamlayıb. O, son illərdə ölkəmizdə aparılan gənclər siyasətindən, onların inkişafı, cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirakı istiqamətində qəbul edilən qərarlardan danışıb. Qeyd edib ki, ölkə başçısının müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq edilən “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası”, həmçinin “Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu gün keçirilən konfrans respublikada gənclər siyasətinə dair aparılan tədbirlərin tərkib hissəsindən biridir. 2011-ci ildə AMEA ilə SOCAR arasında memorandumun imzalandığını xatırladan Ə.Sadıqov sözügedən sənəddən irəli gələrək Elm Fondunun yaradıldığını, ötən müddər ərzində təşkilat tərəfindən 5 müsabiqənin həyata keçirildiyini və 160-a yaxın layihənin maliyyələşdirildiyini diqqətə çatdırıb.

Konfransın mövzusuna da toxunan Ə.Sadıqov müasir dövrdə multidissiplinar yanaşmaların ciddi elmi nəticələr əldə edilməsində mühüm rol oynadığını deyib, məhz buna görə də bir neçə sahəni birləşdirən alimlər qrupu tərəfindən tədqiqatlar aparmağın zəruriliyini vurğulayıb. O, tədbirin gənc alimlərin öz elmi nəticələrini ictimaiyyətə təqdim etmələrinə, həmçinin gələcək fəaliyyətləri üçün önəm kəsb edən beynəlxalq əlaqələr qurmalarına töhfə verəcəyini söyləyib.

Sonra SOCAR-ın Elm və texnika şöbəsinin müdiri, professor Nazim Vəliyev çıxış edərək təmsil etdiyi qurum barədə tədbir iştirakçılarına məlumat verib. Bildirib ki, SOCAR respublikanın bütün ərazisində, o cümlədən quru və dəniz ərazilərində neft və qaz yataqlarının axtarışı, kəşfiyyatı və işlənməsi, neftin, qazın, qaz kondensatının hazırlanması, emalı və nəqli, həmçinin onlardan alınan məhsulların daxili və xarici bazarlarda satışı ilə məşğul olur. O, həmçinin şirkət tərəfindən böyük həcmdə elmi-tədqiqat və layihə işlərinin yerinə yetirildiyini, kadr hazırlığına xüsusi önəm verildiyini, beynəlxalq standartlara uyğun ən müasir tədris proqramları və tədris texnologiyaları ilə təchiz olunmuş Bakı Ali Neft Məktəbinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb.

2014-cü ildə bu mövzuda keçirilmiş ilk tədbirin Neftçilər Gününə həsr olunduğunu xatırladan N.Vəliyev gənclərin elmə cəlb edilməsi və onların stimullaşdırılması istiqamətində birgə fəaliyyətin bundan sonra da davam etdiriləciyini deyib, konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

Daha sonra çıxış edən AMEA GAMŞ-ın sədri, fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov Azərbaycanda elmin koordinasiyası, inkişafı və gələcək perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından AMEA-nın müqayisəedilməz rola malik olduğunu söyləyib. Qeyd edib ki, 75 il öncə əsası qoyulan akademiya Azərbaycan elminin dünya elminə inteqrasiyası ilə əlaqədar bir sıra ümdə hədəflər müəyyənləşdirib və onların gerçəkləşməsi istiqamətində böyük irəliləyişlər əldə edib. Bu gün AMEA-nın gənc alimlərinin beynəlxalq həmkarları ilə birgə tədqiqatlar apardığını deyən F.Salmanov qlobal miqyaslı tədbirlərin təşkilinin yeni yanaşma və metodologiyaların mənimsənilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb.

Şura sədri II beynəlxalq elmi konfransın çoxşaxəli tədqiqatların fundamental və tətbiqi aspektlərini əhatə edən mühüm elmi yığıncaq olduğunu vurğulayıb, tədbirin təşkilinə görə AMEA rəhbərliyinə və SOCAR-ın Elm Fonduna öz minnətdarlığını bildirib.

Qeyd edək ki, martın 6-dək davam edəcək konfrans çərçivəsində “İntellektual sistemlər və texnologiyalar, “Molekulyar biotexnologiya və gen mühəndisliyi”, “Yer elmlərinin nəzəri və tətbiqi problemləri”, “Nanotexnologiya və materialşünaslıq”, “Tətbiqi kimyanın müasir problemləri”, “Xəzər dənizinin çoxşaxəli elmi və nəzəri problemləri”, “Bugünkü sosial və humanitar problemlər” və “Elmdə ilk addımlar (istedadlı şagirdlər üçün xüsusi bölmə)” istiqamətləri üzrə çıxış və təqdimatlar təşkil olunacaq.

Mənbə: www.science.az.

26.02.2020 10:21

Magistraturaya qəbul imtahanının nəticələri açıqlanıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına fevralın 23-də keçirilmiş qəbul imtahanının nəticələrini açıqlayıb.

İmtahanın nəticələri ilə www.e-gov.az linki vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

İmtahanda iştirakı nəzərdə tutulan 15 min 738 bakalavrdan 183 nəfəri imtahana gəlməyib. İmtahanda ən yüksək nəticə 95 bal olub.

Qəbul imtahanındakı nəticələri müsabiqə şərtlərini ödəyən bakalavrlar ixtisaslaşma seçiminə buraxılırlar. Bakalavrlar iyunun 8-dən 18-dək olan müddətdə elektron ərizələrinə daxil olaraq bitirdikləri bakalavr ixtisasına uyğun proqramı və ixtisaslaşmaları seçib təsdiq etməlidirlər. İxtisaslaşma seçimi “Magistratura səviyyəsi üzrə ixtisaslaşma seçimi cədvəli” ilə tənzimlənir.

Qeyd edək ki, imtahan nəticələri ilə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün Apellyasiya Komissiyası yaradılıb. Bakalavrlar Apellyasiya Komissiyasına fevralın 26-da və 27-də saat 10:00-dan 17:00-dək şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini və surətini təqdim etməklə şəxsən müraciət edə bilərlər.

Mənbə: www.science.az.

25.02.2020 17:02

AMEA Biofizika İnstitutunda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş anım tədbiri keçirildi

AMEA Biofizika İnstitutunda Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirildi.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən İnstitutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Qasımov Xocalı soyqırımının XX əsrin Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş ən dəhşətli cinayətlərindən biri olduğunu bildirdi. Qeyd etdi ki, bu faciənin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında və məsələyə  düzgün siyasi qiymət verilməsində ulu öndər Heydər Əliyevin böyük əməyi olub.

Sonra İnstitutun Gənc alimlər və mütəxəssislər şurasının sədri, “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının böyük elmi işçisi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ruhiyyə Quliyeva çıxış edərək ermənilərin Xocalıda törətdikləri qanlı cinayətlərdən, Xocalı soyqırımının təfərrüatlarından, bu soyqırımın dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlərdən danışdı.

Tədbirdə  digər çıxış edənlər Xocalı soyqırımını bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş cinayət adlandıraraq, bu faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında gənclərimizin daha çox fəallıq göstərməsinin vacibliyini vurğuladılar.

Sonda Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

24.02.2020 17:11

Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçiriləcək

Fevral ayının 25-də saat 15:00-da AMEA Biofizika İnstitutunda Xocalı faciəsinin 28-ci ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçiriləcək.

Tədbir müəssisənin seminar otağında baş tutacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

24.02.2020 11:37

“Açıq kitabxana” layihəsi davam etdirilir

AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası kitab əldə etmək imkanı məhdud olan təhsil müəssisələrinə, akademiyanın institutlarına kitabların əlçatan edilməsi, mütaliənin təbliği məqsədilə “Açıq kitabxana” layihəsinin icrasına davam edir.

Belə ki, kitabxana tərəfindən Ekoloji Tədqiqatlar Mərkəzi İctimai Birliyinə 176, “Xəzər” Etno Art Muzey Mərkəzinə 296, Dövlət Gömrük Komitəsinə 61, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə 66 sənəd təqdim edilib.

Xatırladaq ki, Mərkəzi Elmi Kitabxana “Açıq kitabxana” layihəsinə 2016-cı ilin mayından başlayıb. Bu günə qədər onlarla müəssisə və təşkilata minlərlə kitab təqdim olunub.

Mənbə: www.science.az.

20.02.2020 11:34

AMEA və TÜBİTAK-ın layihə təklifləri üzrə növbəti məlumatlandırma seminarı keçiriləcək

Fevralın 24-də saat 10:00-da Mərkəzi Elmi Kitabxanada AMEA və Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokolu üzrə müştərək proqram çərçivəsində layihə təklifləri ilə əlaqədar növbəti məlumatlandırma seminarı keçiriləcək.

Seminarda müsabiqə şərtləri və ərizə formasının doldurulmasına dair ətraflı məlumat veriləcək.

Tədbirdə iştirak etmək istəyənlər buradan qeydiyyatdan keçməlidir.

Ünvan: Bakı şəh., H.Cavid pr. 129, IV mərtəbə

Mənbə: www.science.az.

19.02.2020 13:40

Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri AMEA-nın Biofizika İnstitutunda təcrübə keçirlər

AMEA Biofizika İnstitutu ilə Bakı Dövlət Universiteti arasındakı əməkdaşlıq müqaviləsinə əsasən universitetin biologiya fakültəsinin bir qrup tələbəsi AMEA–nın Biofizika İnstitutunda təcrübəyə başlayıb.

Hazırda fakültənin 15 nəfərdən ibarət tələbə heyəti ayrı-ayrı qrup şəklində müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyaların hər birində istifadə olunan cihaz və avadanlıqların iş pinsipləri ilə, həyata keçirilən elmi tədqiqatlarla yaxından tanış olurlar.

İki ay davam edəcək təcrübə prosesi tələbələrin təhsil aldıqları müddətdə əldə etdikləri bilikləri təcrübi olaraq təkmilləşdirmələri, elmi-tədqiqat işlərinin sərbəst şəkildə yerinə yetirmək vərdişlərinin formalaşdırılması məqsədi daşıyır.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

18.02.2020  16:05

Elmi Şuranın növbəti iclası keçirildi

Fevralın 18-də AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi.

Giriş sözü ilə çıxış edən İnstitutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Oqtay Qasımov gündəlikdəki məsələləri iclas iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.

İclasda əvvəlcə AMEA Biofizika İnstitutunda vakant vəzifələri tutmaq üçün  müsabiqə elan edilməsi haqqında məsələyə baxıldı.

Sonra 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə elmi və ictimai fəaliyyəti ilə fərqlənən qadınların AMEA rəhbərliyi tərəfindən  təltif ediləcək namizədin təyin edilməsi  barədə məsələ müzakirə olundu. Şura üzvlərinin qərarı ilə İnstitutun Elmi katibi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Florida Mehrəliyevanın namizədliyi irəli sürüldü və yekdilliklə qəbul olundu.

Sonda bir sıra cari məsələlər müzakirə olundu.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

17.02.2020 13:21

Elan

18 fevral 2020-ci il tarixində saat 15:00-da AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçiriləcək.

İclasda aşağıdakı məsələlərə baxılacaq:

 1. AMEA Biofizika İnstitutunda vakant vəzifələri tutmaq üçün institutun Elmi Şurasında müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumat.
 2. AMEA rəhbərliyi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günü münasibətilə elmi və ictimai fəaliyyəti ilə fərqlənən qadınların təltif olunmasına əsaslanaraq AMEA Biofizika İnstitutundan namizədin irəli sürülməsi haqqında.
 3. Cari məsələlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

17.02.2020 11:20

“Elm” qəzetinin yeni sayı çapdan çıxıb

AMEA Rəyasət Heyətinin mətbu orqanı olan “Elm” qəzetinin növbəti nömrəsi işıq üzü görüb.

Çoxsaylı nəşrlər sırasında özünəməxsus yeri olan və öz dəst-xətti ilə seçilən qəzetin ilk səhifəsində “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”, “AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 80 illiyinin qeyd edilməsi haqqında”, “R.M.Məmmədovun “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında” və “F.Y.Əliyevin “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında” ölkə başçısının sərəncamları yer alıb.

Mətbu orqanın növbəti səhifələrində AMEA-da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin müdiri Natiq Əmirov, Maliyyə naziri Samir Şərifov, Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev, Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, eləcə də Rusiya Federasiyası Prezidentinin Beynəlxalq mədəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mixail Şvıdkoyla keçirilən görüşlər öz əksini tapıb.

Bundan əlavə, nəşrdə Beynəlxalq Türk Akademiyası Elmi Şurasının üçüncü toplantısı, Azərbaycan Respublikası Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının yeni tərkibi, AMEA Rəyasət Heyəti aparatının yeni strukturu, İctimai Elmlər, Yer Elmləri və Naxçıvan bölmələrinin 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati hesabatı, AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevin Avropa Komissiyasının nümayəndələri ilə görüşləri və Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağı haqqında materiallar da oxucuya təqdim olunur.

“Akademik Ramiz Mehdiyevin nəzəri baxışlarında Azərbaycanın liderlik fenomeni” adlı məqalə, Yüksək Texnologiyalar Parkının Ekspertlər Şurasının iclası, UNESCO-nun Dünya Yaddaşı Proqramı üzrə Azərbaycan Milli Komitəsinin ilk toplantısı, Azərbaycan alimlərinin AMEA-nın 75 illik yubileyinə töhfəsi, science.az-ın 25 illik yubileyi ilə bağlı portalın Vikipediya məlumatlarının təkmilləşdirilməsi, akademiyada koronavirusa dair keçirilən maarifləndirici tədbirlər, həmçinin 2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə baş tutan mərasimə dair xəbərləri qəzetin 6-8 səkkizinci səhifələrində oxumaq olar.

Nəşrdə, həmçinin “Nizamişünaslığın nailiyyətlərinə elmi baxış”, “Həmişə gənc qalan sənət ocağı”, “Eneolit və Tunc dövrlərinin tədqiqatçısı”, “Almaniyada professor adını qazanmış ilk azərbaycanlı” adlı məqalələr, region xəbərləri, yeni nəşrlər və elmi yeniliklər öz əksini tapıb.

20 səhifəlik qəzetdə rus dilində məqalələr də yer alıb.

Qeyd edək ki, 1984-cü ildən nəşr olunmağa başlayan “Elm” qəzetinin baş redaktoru İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağahüseyn Şükürovdur.

Mənbə: www.science.az.

13.02.2020 09:10

AMEA-da İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüş keçirilib

Fevralın 12-də AMEA-da Akademiya əməkdaşlarının Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla görüşü keçirilib.

AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev giriş sözü ilə çıxış edərək son vaxtlarda Akademiyada bir sıra dövlət nümayəndələri ilə görüşlərin keçirildiyini, müxtəlif qurumlarla birgə layihələr həyata keçirməyi nəzərdə tutan əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradıldığını bildirib. O, bu cür görüşlərin təşkilində başlıca məqsədin AMEA-nın mövcud potensialını, alimlərimizin əldə etdikləri mühüm nəticələri əməli baxımdan ölkədə quruculuq prosesinə, iqtisadiyyata inteqrasiya etmək, ölkəmizin hərtərəfli inkişafında elmi qurumların layiqli iştirakını təmin etməkdən ibarət olduğunu diqqətə çatdırıb. Akademiya rəhbəri bu formatda ünsiyyətin mövcud problemləri bilmək, onların həlli yolunu eşitmək və qurumlar arasındakı birbaşa ünsiyyətə əngəl törədən süni maneələrin aradan qaldırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edib.

Akademik Ramiz Mehdiyev AMEA ilə dövlət müəssisələri arasındakı münasibətlərdən danışaraq bildirib ki, uzun illərdir bu elm ocağı ilə hökumət qurumları arasındakı münasibətlərdə durğunluq və boşluq hökm sürmüş, ölkənin inkişafı üçün zəruri əməkdaşlıq olmamışdır. Bunun nəticəsində böyük potensiala malik Elmlər Akademiyası yeni dövrün quruculuq proseslərindən kənarda qalmış, cəmiyyətin inkişafına öz töhfəsini verə bilməmişdir. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün apardığı islahat və yenilənmə xəttinə aktiv şəkildə qoşulmaq, ona dəstək vermək hər bir vətəndaşın, xüsusilə alimlərimizin mənəvi borcudur. Ümid edirəm ki, hər iki tərəf – həm alimlərimiz, həm də dövlət strukturlarının nümayəndələri formalaşmaqda olan əməkdaşlıq platformasından səmərəli şəkildə istifadə edib, mövcud imkanları dövlətin ümumi mənafeyi naminə səfərbər etməyə nail olacaqlar” – deyə akademik Ramiz Mehdiyev əlavə edib.

Bu gün Akademiyanın geniş imkanlara malik olduğunu diqqətə çatdıran AMEA rəhbəri ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına və digər sahələrə elmin təsirinin qənaətbəxş olmadığını vurğulayıb: “Dövlət strukturlarının elm ictimaiyyətinə tərəf yönəlməsi, onunla sıx əməkdaşlıq etməsi böyük perspektivlər vəd edir. Akademiyanın müxtəlif strukturları ölkəmizin sənaye və iqtisadi qüdrətinin artırılmasına lazımi töhfələr vermək iqtidarındadır. Son illər Akademiyanın institutlarında olduqca aktual və faydalı elmi araşdırmalar aparılıb. Lakin təəssüf hissi ilə bildirməliyəm ki, onların tətbiq edilməsi üçün dövlət orqanları tərəfindən sifarişlər olmamışdır. Akademiyanın strukturları da bu məsələyə passiv yanaşmışlar.”

Akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovla keçirilən görüşün qeyd olunan çətinliklərin aradan qaldırılması, yeni əməkdaşlıq körpülərinin salınması baxımından faydalı olacağına, elmi potensialın iqtisadi proseslərə səmərəli şəkildə cəlb edilməsinə təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Sonra nazir Mikayıl Cabbarov çıxış edərək tədbirin AMEA-nın müxtəlif elmi müəssisələri ilə qarşılıqlı maraq doğuran mövzular ətrafında müzakirələrin aparılması, prioritet istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. Son illər ölkə iqtisadiyyatının əksər sahələrində dinamik inkişafın müşahidə olunduğunu deyən nazir bildirib ki, İqtisadiyyat Nazirliyinin qarşısında duran əsas vəzifə ölkənin dayanıqlı inkişafına nail olmaqdır.

Mikayıl Cabbarov hazırda respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafının iqtisadi artımın başlıca mənbəyi kimi diqqət mərkəzində saxlanıldığını vurğulayıb. O, milli iqtisadiyyatın tərəqqisinə yönələn tədbirlərin qeyri-neft sektorunda iqtisadi artıma müsbət təsir etdiyini, bu tədbirlər sırasında son illər investisiya siyasətinin düzgün qurulmasının xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb.

Ölkədə aparılan iqtisadi islahatların prioritet istiqamətlərindən bəhs edən nazir diqqətə çatdırıb ki, əsas məqsəd iqtisadi artımın dünya üzrə orta iqtisadi artımdan geri qalmamasını təmin etmək, iqtisadi artım tempinin dünya üzrə artımı üstələməsinə nail olmaqdır. Mikayıl Cabbarov qeyri-neft əmtəə və xidmət ixracının əhəmiyyətli dərəcədə artırılması, dövlət investisiyalarının iqtisadi səmərəsinin çoxaldılması, eləcə də kiçik və orta sahibkarlığın iqtisadi artımın başlıca qüvvəsinə çevrilməsi, şəffaflığın yüksəldilməsi və “kölgə iqtisadiyyatı”nın minimum endirilməsi istiqamətlərində görülən işlərdən danışıb. Əlavə edib ki, aparılan islahatlar nəticəsində qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən şəxslərin sayının ötən il ərzində 18 faizdən çox artması vacib göstəricilərdən biridir.

Nazir ölkədə aparılan vergi siyasətindən də söz açaraq, bu siyasəti iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin mühüm faktoru kimi qiymətləndirib. Vurğulayıb ki, vergi siyasətinin əsas məqsədlərindən biri məhz iqtisadi imkanların genişləndirilməsindən ibarət olmalı, iqtisadiyyatın tərəqqisinə yönəlməlidir.

Sonra Mikayıl Cabbarov İqtisadiyyat Nazirliyinin 2019-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair statistik göstəricilərini görüş iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.

Daha sonra nazir Akademiya əməkdaşlarının suallarını cavablandırıb.

Tədbirdə ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində AMEA-nın potensialından istifadə, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, qeyri-neft sektoru üzrə elmə ayrılan investisiyalar və digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Sonda akademik Ramiz Mehdiyev görüşdə iştirak etdiyinə görə Mikayıl Cabbarova AMEA-nın kollektivi adından dərin minnətdarlığını bildirib, aparılan müzakirələr nəticəsində əməli tədbirlərin həyata keçiriləcəyinə və müsbət nəticələrin əldə ediləcəyinə əmin olduğunu vurğulayıb.

Mənbə: www.science.az.

11.02.2020 11:27

Elan

28 fevral 2020-ci il tarixində saat 11:00-da AMEA-nın Biofizika İnstitutunda “YGES-nin (50 Hz) təsiri altında plazma zülallarında meydana gələn konformasiya dəyişiklikləri”  mövzusunda elmi seminar keçiriləcək.

Mövzu üzrə İnstitutun “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, b.e.n., dosent Mürsəl Dadaşov çıxış edəcək. Seminarda elektromaqnit sahəsinin, o cümlədən yüksək gərginlikli elektrik sahəsinin (50 Hz) insan orqanizminə təsiri, plazma zülallarının fluoressensiyası, habelə  təsirə məruz qalan zülalların fluoressensiyasında baş verən dəyişikliklər müzakirə olunacaq.

Tədbir müəssisənin seminar otağında baş tutacaq.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər!

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

06.02.2020 09:05

AMEA-da Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyası yaradılacaq

AMEA Rəyasət Heyətinin fevralın 5-də keçirilmiş iclasında xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyasının yaradılması məsələsi müzakirə olunub.

Mövzu ilə bağlı çıxış edən AMEA-nın akademik-katibi, AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Sadıqov bildirib ki, ölkələrarası əlaqələrin sürətli inkişafı, dünyada qlobal problemlərin mövcudluğu və elmi inteqrasiyanın getdikcə daha da genişlənməsi alimlərin ortaq fəaliyyətini şərtləndirir.

Hazırda dünyanın nüfuzlu elm və təhsil mərkəzlərində müxtəlif elm sahələrini təmsil edən çoxsaylı Azərbaycan əsilli görkəmli alimlərin fəaliyyət göstərdiyini deyən akademik-katib həmin alimlərlə elmi əlaqələrin qurulması, onların elmi potensialından və zəngin təcrübəsindən məqsədyönlü istifadə üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb.

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq Rəyasət Heyəti AMEA-da xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Əsilli Alimlərin Assosiasiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul edib.

Mənbə: www.science.az.

30.01.2020 09:29

AMEA və TÜBİTAK-ın birgə layihə müsabiqəsi davam edir

AMEA və Türkiyə Elmi və Texnoloji Tədqiqat Şurası (TÜBİTAK) arasında imzalanmış əməkdaşlıq sazişi üzrə müştərək proqram çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyənin universitetləri, tədqiqat mərkəzləri və elmi müəssisələrinin alimləri üçün elan edilmiş layihə müsabiqəsi davam edir.

Müsabiqə 6 mart 2020-ci il tarixinə qədər qüvvədədir. Layihə təklifləri Türkiyə və Azərbaycandan olan tərəfdaş qruplar tərəfindən birlikdə ingilis dilində hazırlanmalıdır.

Ətraflı məlumat və ərizə formaları (http://bei.science.gov.az/az/content/8) veb səhifəsindən əldə edilə bilər.

Azərbaycan tərəfi layihə təkliflərini AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Beynəlxalq əlaqələr idarəsinə təqdim etməlidir.

Tel.: (+994 12) 492 34 46

E-mail: esmira.alirzayeva@science.az

Ünvan: Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30

Mənbə: www.science.az

29.01.2020 14:30

AMEA Biofizika İnstitutunda Elmi Şuranın 2020-ci ildə ilk iclası keçirildi

Yanvarın 29-da AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının cari ildə ilk iclası keçirildi.

İclası institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Oktay Qasımov açaraq Şura üzvlərini gündəlikdəki məsələlərlə tanış etdi.

İclasda ilk olaraq Biofizika İnstitutunun 2020-ci il üçün tədqiqat işlərinin planı, nəzdindəki laboratoriyaların iş proqramları və elmi işçilərinin fərdi iş planları müzakirə olunaraq Elmi şuranın qərarı ilə təsdiq edildi.

Sonra Şura üzvlərinə elmi müəssisədə çalışan əməkdaşların iş icrasının qiymətləndirilməsi üçün tərtib edilmiş fəaliyyət planı barədə məlumat verildi. İnstitut direktoru qeyd etdi ki, nəzərdə tutulmuş plan elmi işçilərin il ərzində elmi fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə imkan verəcək.

İclasın gündəliyində duran növbəti məsələ institutun 2020-ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul planının müzakirəsi ilə bağlı idi. Qeyd olundu ki, qəbul planına uyğun olaraq, cari ildə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 1 nəfərin dissertanturaya, 1 nəfərin isə doktoranturaya qəbul edilməsi nəzərdə tutulur.

Sonda bir sıra cari məsələlərə baxıldı.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

28.01.2020 09:03

Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi 2020-ci il üçün doktorluq qrantı elan edir

Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi (UETM) 2020-ci il üçün doktorluq tədqiqat qrantı proqramı elan edir.

Tədqiqat kimya, biologiya, radiologiya və ya nüvə silahlarının yayılmaması, strateji ticarətin idarə edilməsi, eləcə də milli və beynəlxalq ticarətin nəzarəti sistemləri kimi sahələri əhatə edir.

Proqramda Azərbaycan, Gürcüstan və Moldova universitetlərində magistr dərəcəsi almış tələbələr (vətəndaşlığından asılı olmayaraq) iştirak edə bilərlər. Müraciət etmək istəyənlər Avropa İttifaqı (Aİ) və ya Avropa İqtisadi Zonası (AİZ) universitetlərinin doktorluq proqramında qeydiyyatdan keçərək iki elmi rəhbər seçməlidirlər. Onlardan biri Aİ və ya AİZ tərəfdən, digəri isə Azərbaycan, Gürcüstan və ya Moldova tərəfdən seçilməlidir.

Müraciətlər aprelin 20-dək qəbul olunur.

Daha ətraflı məlumatı http://www.stcu.int/news/index.php?id=513 linkində almaq mümkündür.

Mənbə: www.science.az

24.01.2020 15:34

Elmi Şuranın iclası keçiriləcək

29 yanvar 2020-ci il tarixində saat 10:00-da AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının iclası keçiriləcək.

İclasda aşağıdakı məsələlərə baxılacaq:

 1. Biofizika İnstitutunun nəzdindəki laboratoriyaların İş proqramlarının və Fərdi iş planlarının müzakirəsi və təsdiqi.
 2. Biofizika İnstitutunun elmi əməkdaşlarının iş icrasının qiymətləndirilməsi haqqında məlumat.
 3. Biofizika İnstitutunun 2020-ci il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul planının layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi.
 4. Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantların və dissertantların minimum imtahanının verilməsi ilə bağlı Biofizika ixtisası üzrə proqramın müzakirəsi və təsdiqi.
 5. Cari məsələlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

24.01.2020 10:09

“Magistr” xüsusi buraxılışının 1-ci nömrəsi çapdan çıxıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən “Magistr” xüsusi buraxılışının 1-ci nömrəsi nəşr olunub.

Xüsusi buraxılışda ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul qaydaları, məntiqi təfəkkür, xarici dillər və informatika üzrə qəbul imtahanı proqramları, həmçinin məntiqi təfəkkürün yoxlanılması üzrə çoxseçimli və açıq tipli test tapşırığı nümunələri Azərbaycan və rus dillərində çap edilib.

Mənbə: www.science.az

 

23.01.2020 09:17

Doktorantura, dissertantura və magistraturaya qəbul olmaq istəyənlərin nəzərinə

Doktorantura və dissertanturaya qəbul olmaq istəyən namizədlər üçün xarici dil imtahanı yanvarın 26-da keçiriləcək. Ai təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul olmaq istəyənlər isə fevralın 23-də imtahan verəcəklər.

Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) üzrə test imtahanı (birinci) mayın 3-də və (ikinci) mayın 31-də olacaq.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə 2020-ci ilin ilk 3 ayı ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulan magistratura və doktoranturaya qəbul imtahanları, sınaq imtahanları, 9-cu sinif buraxılış imtahanlarının 1-ci mərhələsi və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarının tarixləri elan olunmuşdu. Artıq 2020-ci ildə keçiriləcək digər imtahanların tarixləri də müəyyən olunub.

Mənbə: www.science.az

22.01.2020 14:46

Türkiyə 2020-2021-ci tədris ili üzrə təqaüd proqramı elan edib

Türkiyə Respublikası tərəfindən 2020-2021-ci tədris ili üzrə təqaüd proqramı elan olunub.

Təqaüd proqramı bakalavriat, magistratura və doktorantura səviyyələrini əhatə edir. Proqramda iştirak üçün sənədlərin qəbulu İnternet səhifəsində göstərilən qaydada həyata keçirilir. Sənədlər fevralın 20-dək qəbul ediləcək.

Müraciət edən namizədlər üçün yaş həddi bakalavriat səviyyəsi üzrə 21, magistratura səviyyəsi üzrə 30, doktorantura səviyyəsi üzrə isə 35-dən aşağı olmalıdır.

Mənbə: www.science.az

17.01.2020 16:07

Biofizika İnstitutunda 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirildi

Yanvarın 17-də AMEA-nın Biofizika İnstitutunda 20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr olunmuş anım tədbiri keçirildi.

Tədbirdə ölkəmizin azadlığı, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi.

Giriş sözü ilə çıxış edən institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Oktay Qasımov 20 Yanvar faciəsindən, onun xalqımızın qan yaddaşına əbədi həkk edilməsindən bəhs etdi.

Sonra, institutun innovasiya və transfer üzrə direktor müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azad Əbdürəhimov çıxış edərək 1990-cı il yanvar ayının 20-də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələr haqqında ətraflı məlumat verdi. O, 30 il əvvəl baş verən ictimai-siyasi proseslərdən bəhs edərək, faciənin əsas səbəblərinə toxundu. A. Əbdürəhimov qeyd etdi ki, 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev törədilən bu cinayəti qəti şəkildə tənqid edib və məsələyə siyasi-hüquqi qiymət vermişdir.

Sonda 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün belə görüşlərin keçirilməsinin vacibliyi vurğulandı.

Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

17.01.2020 12:18

2020-ci ilin ilk 3 ayı ərzində magistratura və doktoranturaya qəbul imtahanlarının vaxtı açıqlanıb

2020-ci ilin ilk 3 ayı ərzində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilməsi nəzərdə tutulan magistratura və doktoranturaya qəbul imtahanları, eləcə də sınaq imtahanlarının tarixləri müəyyən olunub.

Belə ki, yanvarın 26-da doktorantura və dissertanturaya qəbul olmaq istəyən şəxslər üçün xarici dil üzrə imtahan keçiriləcək. Fevralın 2-də magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər üçün kağız daşıyıcılar vasitəsilə sınaq imtahanı keçiriləcək.

Ali təhsil müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına qəbul imtahanının isə fevralın 23-də keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Digər imtahanların qrafiki ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

Mənbə: www.science.az

15.01.2020 11:48

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin illik hesabatı təqdim edilib

Yanvarın 15-də AMEA Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

Əvvəlcə AMEA-nın prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə təltif olunmuş AMEA-nın birinci vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Dilqəm Tağıyevə “Şöhrət” və akademik Vaqif Fərzəliyevə “Şərəf” ordenlərini təqdim edib.

İclası giriş sözü ilə açan akademik Ramiz Mehdiyev hesabatların AMEA-nın həyatında xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edərək, ötən ilin noyabr ayından etibarən laboratoriya və şöbələrin elmi müəssisələr, elmi müəssisələrin isə tabe olduqları bölmələr qarşısında öz hesabatlarını təqdim etdiklərini deyib. O, bu gündən başlayaraq hər bir elmi bölmənin Rəyasət Heyəti qarşısında illik hesabat verəcəyini, ilkin olaraq isə Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin (FRTEB) hesabatının müzakirə olunacağını vurğulayıb.

AMEA-nın fəaliyyətinin müasir dünya elminin çağırışları və ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən təşkili məqsədilə Akademiyada geniş islahatların aparıldığını deyən akademik R.Mehdiyev Azərbaycan elminin inkişafında xüsusi rolu olan FRTEB-nin elmi müəssisələrinin də üzərinə xüsusi vəzifələrin düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Alim hazırda “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 2020-2025-ci illər üçün inkişaf proqramı”nın icrası istiqamətində mühüm işlərin görüldüyünü, proqramda rəhbərlik etdiyi qurumun yeni mərhələdə inkişafına dair bir sıra vəzifə və prioritetlərin müəyyənləşdirildiyini bildirib.

Daha sonra Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında bölmənin sədri, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Rasim Əliquliyev məruzə edib. Alim bölmənin elmi-təşkilati fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Nazirlər Kabineti, AMEA-nın Ümumi yığıncağı, Rəyasət Heyətinin qərarları, eləcə də Akademiyanın prezidentinin sərəncamlarının icrasına xüsusi diqqət yetirildiyini qeyd edib. O, hesabat ilində bölmə müəssisələrinin ölkə başçısı tərəfindən təsdiq olunmuş 9 Dövlət Proqramının icrasında yaxından iştirak etdiyini vurğulayıb.

AMEA-nın vitse-prezidenti fundamental və tətbiqi tədqiqatların Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş prioritet istiqamətlərə uyğun həyata keçirildiyini və bir sıra mühüm elmi nəticələrin əldə edildiyini bildirib.

Akademik R.Əliquliyev 2019-cu ildə FRTEB üzrə çap edilmiş elmi əsərlərin ümumi sayının 1979 olduğunu, alimlərin 1105 məqaləsinin dərc olunduğunu, onlardan 480-nin “Web of Science” və “Scopus” bazalarına daxil olan impakt-faktorlu jurnallarda yer aldığını qeyd edib. O, bölmə üzrə alimlərin əsərlərinə 12066 istinad olunduğunu söyləyib. Bildirib ki, ilk dəfə olaraq bu il alimlərimizin məqaləsi impakt-faktoru 40-dan artıq olan məşhur “Nature” jurnalında dərc olunub. “Clarivate Analytics” şirkətinin təhlilinə əsasən, bölmənin elmi istiqamətləri üzrə dərc olunan məqalələrin sayına görə 2019-cu ildə Azərbaycan regionda 1-ci yerdə qərarlaşıb.

Məruzəçi e-elmin şəbəkə platforması olan “AzScienceNet” Elm Kompüter Şəbəkəsinin infrastrukturunun genişləndirilməsi, AMEA-nın elmi müəssisə və təşkilatlarının resurslarının AzScienceNet şəbəkəsinin Data Mərkəzində saxlanılması və Hostinq xidmətlərinin dəstəklənməsi, həmçinin Avropanın onlayn elm və təhsil mühitinə inteqrasiyası ilə əlaqədar işlərin davam etdirildiyini deyib.

R.Əliquliyev bölmənin elmi müəssisələri tərəfindən 9 beynəlxalq və 4 respublika səviyyəli konfransın keçirildiyini, 10 elmi jurnalın nəşr olunduğunu, Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr edilmiş jurnallarda ölkəmizlə yanaşı, xarici müəlliflərin də məqalələrinin çap olunduğunu bildirib.

Hesabat dinlənildikdən sonra müzakirələr aparılıb.

Müzakirələrdə akademiklər İbrahim QuliyevTelman ƏliyevFikrət ƏliyevAdil QəribovCavad AbdinovNazim Məmmədov, AMEA-nın müxbir üzvləri Əminağa SadıqovVaqif QuliyevMisir MərdanovNamiq CəlilovOktay Qasımov və Oqtay Səmədov çıxış edərək fikir və təkliflərini səsləndiriblər.

Sonda akademik Ramiz Mehdiyev hesabata dair çıxış edib. AMEA-nın rəhbəri bölmənin növbəti mərhələ üçün vəzifə və tapşırıqları müəyyənləşdirilərkən, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin Akademiya qarşısında irəli sürdüyü tapşırıqlar, dövlət proqramları və strategiyalar, həmçinin “AMEA-nın 2020-2025-ci illər üzrə inkişaf proqramı”nın müvafiq müddəalarının nəzərə alınmasının vacibliyindən danışıb. Bölməyə daxil olan hər bir institutun dövlətin maraqlarından irəli gələn məsələlərin həllinə öz töhfəsini verməsi, dövlətin elmi-texniki layihələrinin ekspertizası prosesində fəal iştirak etməsi, o cümlədən intellektual potensialın bu istiqamətə yönləndirilməsinin zəruri olduğunu bildirib.

R.Mehdiyevin sözlərinə görə, FRTEB ölkə iqtisadiyyatında yüksək texnologiyalara əsaslanan elmtutumlu məhsulların və xidmətlərin rolunun artırılması, eləcə də biliklər iqtisadiyyatının formalaşdırılması sahəsində irəlidə olmalı, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri digər elm sahələrinin də lokomotivinə çevrilməli, texnoloji nailiyyətlərin respublikaya transferində fəal iştirak etməlidir.

AMEA-nın rəhbəri  bildirib ki, büdcədənkənar əlavə vəsaitlərin əldə olunması üçün tətbiqi tədqiqatlara xüsusi əhəmiyyət verilməli, qrantlarla iş sahəsində fəaliyyət gücləndirilməlidir. Bununla yanaşı, beynəlxalq elmi əlaqələrin genişləndirilməsinə, qabaqcıl elmi mərkəzlərlə birgə tədqiqat işlərinin aparılmasına və meqalayihələrdə iştirak kimi məsələlərə xüsusi yanaşılmalıdır. Hesabatda səsləndirilən təkliflər, o cümlədən problem şuralarının yenidən formalaşdırılması, elmi müəssisələrin maddi-texniki bazasının modernləşdirilməsi və digər aktual məsələlər nəzərə alınmalı, bölmənin fəaliyyəti yeni prioritetlər və prinsiplər üzərində qurulmalıdır.

Daha sonra hesabat təsdiq olunub. Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsində əldə olunan mühüm nəticələrin akademiyanın illik hesabatına daxil edilməsi qərara alınıb.

 

Mənbə: www.science.az

14.01.2020 11:00

Magistraturaya qəbul qaydalarında dəyişiklik edilib

Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının “Ali təhsil müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, beynəlxalq təcrübədə olduğu kimi magistraturaya qəbul imtahanının yalnız bir mərhələdə – ümumi intellekt səviyyəsinin (məntiqi təfəkkürün), informatika və xarici dil üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilməsini nəzərdə tutur.

Qeyd edək ki, hazırda magistraturaya qəbul imtahanları iki mərhələdə – ümumi intellekt səviyyəsinin (məntiqi təfəkkürün), informatika və xarici dil üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi və ixtisas fənləri üzrə biliklərin qiymətləndirilməsi üzrə aparılır.

Dəyişikliyə əsasən, magistraturaya qəbul imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən bir mərhələdə mərkəzləşdirilmiş qaydada bakalavrların ümumi intellekt səviyyəsinin (məntiqi təfəkkürünün), informatika və xarici dil biliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə keçiriləcək.

Yeni dəyişikliklərə əsasən, xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə ixtisas magistraturasının ixtisaslaşmalarına və jurnalistika üzrə magistratura ixtisaslaşmalarına qəbul olmaq istəyən və qəbul imtahanındakı nəticələri Mərkəz tərəfindən Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən edilən müsabiqə şərtini ödəyən bakalavrlar qəbul imtahanını verdikdən sonra Mərkəz tərəfindən elan edilən müddətdə qabiliyyət imtahanı verməlidirlər.

Mənbə: www.science.az

16.12.2019 10:18

Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin illik hesabatı təqdim edilib

2019-cu il dekabrın 11-i və 13-də AMEA-nın Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncaqları keçirilib. Yığıncaqlarda bölməyə daxil olan institutların cari ildəki elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti barədə hesabatları dinlənilib.

AMEA-nın Fizika İnstitutunun 2019-cu ildəki illik hesabatını təqdim edən müəssisənin elmi işlər üzrə direktor müavini, akademik Cavad Abdinov bildirib ki, aparılmış tədqiqatlardan 11-i institutun Elmi şurası tərəfindən mühüm nəticə kimi dəyərləndirilib. Bu nəticələr əsasən alimlərimiz tərəfindən son illər ərzində tədqiq olunan və bu il nəzəri və təcrübi şəkildə təsdiq olunan elmi yeniliklərdir: “Onlar həm fundamental, həm də tətbiqi tədqiqatlar üçün yeni imkanlar yaradır, yeni kvant fazaların açılmasına və yeni  fizikanın axtarışına mühüm töhfə verir.”

Diqqətə çatdırılıb ki, bu il Fizika İnstitutunda plan üzrə 39 tədqiqat işi aparılıb. Əldə olunmuş nəticələr 1 kitab, 2 monoqrafiya, 422 məqalədə əksini tapıb. Bu məqalələrin 278-i nüfuzlu xarici elmi jurnallarda, o cümlədən 201-i Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunub. Alimlərimizin nəşrlərinə 6450 istinad olunub.

C.Abdinov qeyd edib ki, AMEA-nın tarixində ilk dəfə olaraq bu il alimlərimizin məqaləsi impakt faktoru 40-dan artıq olan məşhur “Nature” jurnalında dərc olunub. Bu tədqiqat akademik Nazim Məmmədovun layihə rəhbəri olduğu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun “Qeyri-trivial topologiyaya malik maqnit aşqarlı yarımkeçiricilərin spin polyarlaşmış elektron strukturu, optik və köçürmə xassələri” qrant layihəsi çərçivəsində aparılır. Ümumilikdə cari ildə institutda 17 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqatlar aparılıb.

Sonra N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Namiq Cəlilov qurumun cari ildəki hesabatını təqdim edib. Rəsədxanada 21 tədqiqat işinin aparıldığını deyən N.Cəlilov əldə olunmuş nəticələrin 2 kitab, 1 monoqrafiya, 36 məqalədə əksini tapdığını vurğulayıb. Alim bu məqalələrin 20-sinin nüfuzlu elmi jurnallarda, 14-ünün isə Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunduğunu diqqətə çatdırıb. Əlavə edib ki, bu il alimlərimizin əsərlərinə 105 istinad qeydə alınıb. Cari ildə rəsədxanada 4 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqat işləri aparılıb.

Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Səmədov rəhbərlik etdiyi institutun hesabatını təqdim edərək, cari ildə 25 elmi tədqiqat işinin aparıldığını bildirib. Qeyd edib ki, əldə olunmuş nəticələr 3 kitab, 2 monoqrafiya, 153 məqalədə əksini tapıb. Alimin sözlərinə görə, bu məqalələrin 98-i nüfuzlu beynəlxalq jurnallarda, 61-i isə Web of Science və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarda dərc olunub. Bununla yanaşı, alimlərin nəşrlərinə 1192 istinad olunub, o cümlədən 18 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqat aparılıb.

Biofizika İnstitutunun 2019-cu ildəki elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabatı institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Qasımov təqdim edib. Qeyd edib ki, müəssisədə bu il aparılan 5 tədqiqat işi üzrə əldə olunmuş nəticələr Web of Science bazasına daxil olan jurnallarda dərc olunmuş məqalələrdə əksini tapıb, alimlərin nəşrlərinə 152 istinad qeydə alınıb. Bildirib ki, cari ildə institutda 6 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqatlar aparılıb.

Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun illik hesabatını təqdim edən institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Misir Mərdanov bildirib ki, bu qurumda il ərzində 104 tədqiqat işi aparılıb. Əldə olunmuş nəticələr 5 kitab, 1 monoqrafiya, 181 məqalədə əksini tapıb. Bu məqalələrin 139-u nüfuzlu elmi jurnallarda, o cümlədən 99-u Web of Science və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarda dərc olunub. M.Mərdanov cari ildə institutda 7 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqat işlərinin aparıldığını, o cümlədən alimlərimizin nəşrlərinə 1600 istinadın qeydə alındığını bildirib.

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun 2019-cu ildəki hesabatı ilə bağlı çıxış edən müəssisənin direktoru, akademik Telman Əliyev institutda 39 tədqiqat işinin aparıldığını, əldə olunmuş nəticələrin 4 kitab, 218 məqalədə əksini tapdığını bildirib. Alimin sözlərinə görə, bu məqaləlrəin 146-sı nüfuzlu elmi jurnallarda, o cümlədən 79-u Web of Science və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarda dərc olunub. Alimlərimizin nəşrlərinə 1362 istinad qeydə alınıb. Həmçinin cari ildə institutda 12 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqat aparılıb.

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun cari ildəki elmi və elmi təşkilati fəaliyyəti haqda hesabatını təqdim edən institutun direktoru, akademik Rasim Əliquliyev müəssisənin elmi-nəzəri, elmi-praktiki və innovasiya fəaliyyəti, həmçinin burada elektron elmin formalaşdırılması, veb-texnologiyalar, multimedia texnologiyaları və s. ilə bağlı il ərzində görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirib ki, müəssisədə bu il 67 tədqiqat işi aparılıb. Əldə olunmuş nəticələr 7 kitab, 1 monoqrafiya, 89 məqalədə əksini tapıb. Məqalələrin 50-si nüfuzlu elmi jurnallarda, o cümlədən 25-i Web of Science və Scopus bazalarına daxil olan jurnallarda dərc olunub. Alimlərimizin nəşrlərinə 1205 istinad olunub. Alim cari ildə institutda 3 qrant layihəsi çərçivəsində tədqiqatların aparıldığını diqqətə çatdırıb.

Daha sonra akademik Fikrət Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun cari il üzrə hesabatını təqdim edib.

İclasda mühüm elmi nəticələrin müəllifi olan alimlər elmi nailiyyətlərinə dair təqdimatlarla çıxış ediblər.

Hesabatlar ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdən sonra bölmə institutlarının hesabatları qəbul olunub.

 

Mənbə: www.science.az

10.12.2019 11:43

AMEA Biofizika İnstitutunda ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi anıldı

Dekabrın 10-da AMEA-nın Biofizika İnstitutunda ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunan tədbir keçirildi.

Tədbiri institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor Oktay Qasımov açaraq, bugünkü iclasın ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edildiyini söylədi.

Anım tədbiri İnstitutun innovasiya və transfer üzrə direktor müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azad Əbdürəhimovun çıxışı ilə davam etdirildi. O, çıxışında Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında misilsiz xidmətlərindən danışdı. Qeyd etdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkədə inkişafın təməli qoyuldu.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

09.12.2019 15:57

AMEA 2019-cu il üçün doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 dekabr 2019-cu il tarixli, 737s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublıkasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2019-cu il üçün doktorant və dissertant hazırlığı üzrə qəbul Planına əsasən 2019-cu il üçün fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir.

Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya sənədlər 9-28 dekabr 2019-cu il tarixlərində hər gün (şənbə, bazar və bayram günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 17:00-dək qəbul ediləcək.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan (tibbi təhsildə həkim-mütəxəssis) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar.

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslər xarici dildən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan verməlidirlər.

Xarici dildən imtahanda keçid balını toplayan şəxslər fəlsəfədən imtahana buraxılırlar.

Fəlsəfədən məqbul alan şəxslər ixtisas imtahanına buraxılırlar.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər AMEA-nın müvafiq elmi müəssisələrinə (elmi müəssisələrin ünvanını AMEA-nın www.science.az saytından əldə etmək olar) təqdim olunmalıdır:

– elmi müəssisənin direktorunun adına ərizə;

– kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

– tərcümeyi-hal;

– 2 ədəd fotoşəkil (3×4 sm ölçüdə);

– iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

– iş yerindən xasiyyətnamə;

– çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

– ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

– xarici dil bilikləri üzrə beynəlxalq sertifikat (əgər varsa);

– şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya seçdikləri sahədə elmi və ya elmi-pedaqoji nailiyyəti olan, fundamental tədqiqatları yüksək səviyyədə aparmağı bacaran və fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları qəbul edilirlər.

Doktoranturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər AMEA-nın elmi müəssisələrinə təqdim olunmalıdır:

– ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

– kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

– tərcümeyi-hal;

– 2 ədəd fotoşəkil (3×4 sm ölçüdə);

– iş yerindən xasiyyətnamə;

– əmək kitabçasından çıxarış;

– çap olunmuş elmi işlərin siyahısı;

– fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

– ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

– şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Dissertantlıq yolu ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan (tibbi təhsildə həkim-mütəxəssis), müvafiq tədqiqat sahəsində  müəyyən müvəffəqiyyətləri olan və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilat olan, azı iki il elmi və elmi-pedaqoji iş stajına malik elmi və elmi-pedaqoji kadrlar sənəd təqdim edə bilərlər.

Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini başa vuran şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar dissertant ola bilməzlər.

Doktoranturada tam təhsil müddətini başa vurmuş şəxslər eyni ixtisas üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil ala bilməzlər.

Dissertantlıq yolu iləfəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq istəyən şəxslər xarici dildən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzində imtahan verməlidirlər.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya qəbulla bağlı aşağıdakı sənədlər AMEA-nın müvafiq elmi müəssisəsinə təqdim olunmalıdır:

– ərizə (dissertantura təhsilini həyata keçirən müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

– kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

– tərcümeyi-hal;

– 2 ədəd fotoşəkil (3×4 sm ölçüdə);

– iş yerindən xasiyyətnamə;

– əmək kitabçasından çıxarış;

– çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat (fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə);

– ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

–  şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Dissertantlıq yolu ilə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin olması  əsas şərtdir.

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya qəbul üçün aşağıdakı sənədlər AMEA-nın müvafiq elmi müəssisəsinə təqdim olunmalıdır:

– ərizə (dissertantura təhsilini həyata keçirən müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına);

– kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

– tərcümeyi-hal;

– 2 ədəd fotoşəkil (3×4 sm ölçüdə);

– iş yerindən xasiyyətnamə;

– əmək kitabçasından çıxarış;

– çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısı (elmlər doktoru hazırlığı üzrə);

– fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;

– ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə);

– şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Əlavə məlumat üçün AMEA-nın Elm və Təhsil Baş İdarəsinin Doktorantura şöbəsinə müraciət etmək olar.

Əlaqə telefonları: (+994 12) 539 30 60, 492 84 48,

E-mail: etbi@science.az

Qeyd: Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktorantura və dissertanturaya sənəd verən iddiaçılar xarici dil imtahanında iştirak etmək üçün sənəd qəbulu bitdikdən sonra Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında şəxsi kabinet açaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər.

Dövlət İmtahan Mərkəzində xarici dildən imtahanların 10-15 yanvar 2020-ci il tarixlərində keçirilməsi planlaşdırılır.

Mənbə: www.science.az

09.12.2019 09:56

Magistraturaya qəbul olunacaq tələbələrin sayını Nazirlər Kabineti müəyyənləşdirəcək

Nazirlər Kabineti “Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin verilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, magistraturaya müvafiq ixtisaslar üzrə qəbul olunacaq tələbələrin sayı mövcud maddi-texniki baza və elmi-pedaqoji potensial nəzərə alınmaqla, Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Bu qərarla edilən dəyişikliyin tətbiqi ilə əlaqədar dövlət sifarişi və dövlət hesabına təhsil alan tələbələrin təhsil haqqı üçün tələb olunan xərclər Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsait dairəsində maliyyələşdirilir.

 

Mənbə: www.science.az

27.11.2019 12:36

Dövlət Mükafatları Komissiyası 2020-ci il üçün dövlət mükafatlarına əsərlərin (işlərin) qəbulunu elan edir

Azərbaycan Respublikasının Elm, texnika, memarlıq, mədəniyyət və ədəbiyyat üzrə Dövlət Mükafatları Komissiyası 2020-ci il üçün dövlət mükafatlarına əsərlərin (işlərin) qəbulunu elan edir.

Müvafiq sənəd və materiallar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 8 fevral tarixli 212 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Dövlət Mükafatları Komissiyasının Əsasnaməsində göstərilən qaydalara uyğun hazırlanmalı və 2020-ci il aprelin 1-dək Komissiyaya təqdim edilməlidir.

Ünvan: AZ 1066, Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 68.

Telefon: (+994 12) 492 83 29.

E-mail: nk@cabm in.gov.az

Mənbə: www.science.az

26.11.2019 14:22

AMEA Biofizika İnstitutunun əməkdaşı Fransanın Monpelye Universitetinə ezam edilmişdir

AMEA Biofizika  İnstitutunun əməkdaşı, “İnteqrativ biologiya” birgə laboratoriyasının k.e.i. Zərifə Osmanlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Fransanın Monpelye Universitetinin birgə təşkil etdiyi ikili doktorantura proqramının qalibi olmuşdur. Bununla bağlı gənc tədqiqatçı iki il müddətinə Fransanın Monpelye Universitetinə ezam edilmişdir.

Z.Osmanlının iki il müddətində həmin proqram çərçivəsində Monpelye Universitetinin Struktur Biologiyası Tədqiqat Mərkəzində professor Andrey V. Kajava ilə birgə “Zülallarda amiloidogen xüsusiyyətli rayonların analizi üçün bioinformatik proqramların yaradılması və tətbiqi” mövzusunda tədqiqat işi aparması nəzərdə tutulur.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

22.11.2019 15:58

AMEA Biofizika İnstitutunda YAP təşkilatının təsis iclası keçirildi

22 noyabr 2019-cu il tarixində AMEA Biofizka İstitutunda YAP-ın ilk partiya təşkilatının təsis iclası keçirildi. İclasda YAP Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov, YAP AMEA təşkilatının sədri Xədicə İsgəndərli və institut əməkdaşları iştirak edirdilər.

Tədbiri giriş sözü ilə institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Oktay Qasımov açaraq, bildirdi ki, iclasda məqsəd Biofizika İnstitutunda YAP təşkilatını təsis etmək və partiya sıralarına yeni qəbul edilən əməkdaşların siyahısını təqdim etməkdir.

Sonra İnstitutun “İnnovasiya və transfer üzrə” direktor müavini, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Azad Əbdürəhimov institut əməkdaşları arasından hazırda partiya üzvü olanları və partiya sıralarına qəbul olmaq istəyənləri təqdim etdi. İclas iştirakçılarının yekdil qərarı ilə İnsitutda YAP-ın ilk partiya təşkilatı yaradıldı, partiya təşkilatının sədri t.ü.f.d. A.Əbdürəhimov seçildi və 5 nəfərdən ibarət İdarə Heyətinin tərkibi təsdiq olundu.

İclası öz çıxışı ilə davam etdirən Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov YAP-ın yaranması və inkişafı tarixindən söz açdı, partiyanın qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin söylədiyi “Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır” fikri tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı.

Sonda T.Əhmədov institutda yeni yaradılan YAP işçi heyətini təbrik etdi və gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzuladı.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

20.11.2019 12:40

2020-ci ilin yaz semestri üzrə xaricdə təhsil üçün müsabiqə elan edilib

18 noyabr 2019-cu il tarixindən 2020-ci ilin yaz semestrində Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin akademik imkanlarının gücləndirilməsi məqsədilə dünyanın ən reytinqli universitetlərində doktorantların hazırlığını təmin etmək üçün “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə doktorantura təhsili elan olunub.

Proqrama əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xaricdə doktorantura səviyyəsi üzrə təhsili üçün texniki və texnoloji, təbiət, kənd təsərrüfat, səhiyyə və rifah, iqtisadiyyat və idarəetmə, təhsil, humanitar və sosial ixtisas istiqamətləri müəyyən edilib. Proqram iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsi təhsil aldıqları xarici ali təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyən edilən minimum normativ təhsil müddətində həyata keçirilir.

Proqram iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı xərcləri əhatə edir:

təhsil xərcləri;

viza və təhsil aldığı ölkədə qeydiyyat xərcləri;

aylıq yaşayış xərcləri;

tibbi sığorta xərcləri;

beynəlxalq nəqliyyat xərcləri.

Müraciət üçün son tarix 10 yanvar 2020-ci ilə təyin edilib.

İlkin seçim meyarları, müraciət üçün tələb olunan sənədlər, müraciət proseduru barədə məlumatlarla buradan tanış olmaq mümkündür.

Mənbə: www.science.az

14.11.2019 14:22

Doktoranturaya qəbul qaydalarında dəyişiklik edilib

Nazirlər Kabineti “Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”nda dəyişiklik edib.

Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan (tibbi təhsildə həkim-mütəxəssis) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. Doktoranturaya qəbul olmaq istəyənlər isə xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır), fəlsəfədən və ixtisas fənnindən ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsi üçün qüvvədə olan tədris proqramları həcmində qəbul imtahanları verirlər. Xarici dildən imtahanda iştirak etməyənlər fəlsəfə üzrə imtahana, fəlsəfə üzrə imtahanda iştirak etməyənlər isə ixtisas fənnindən imtahana buraxılmırlar.

Xarici dil imtahanı Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçirilir. Xarici dil üzrə imtahanın məzmunu, vaxtı, imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi qaydası və keçid balı AMEA və nazirliklə razılaşdırılmaqla, DİM tərəfindən müəyyənləşdirilir. Xarici dildən imtahanda keçid balını toplayan şəxslər fəlsəfədən imtahana buraxılırlar. Xarici dil üzrə qüvvədə olan beynəlxalq dil sertifikatına (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF) malik olanlar xarici dil üzrə qəbul imtahanından azad olunurlar. Beynəlxalq dil sertifikatının imtahan nəticələrinin keçid balına ekvivalentliyi AMEA və nazirliklə razılaşdırılmaqla, DİM tərəfindən müəyyən edilir.

Fəlsəfə fənni üzrə imtahan doktoranturaya qəbulu həyata keçirən ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilatların tabe olduqları müvafiq qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilmiş ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilatlarda həyata keçirilir. İmtahanın nəticəsi “məqbul” və ya “qeyri-məqbul”la qiymətləndirilir. İmtahanın məzmunu (proqramı) AMEA və nazirlik tərəfindən birgə müəyyənləşdirilir.

İxtisas fənnindən qəbul imtahanını doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi ali təhsil müəssisəsinin, elmi müəssisə və təşkilatın rəhbəri tərəfindən yaradılan komissiya həyata keçirir və imtahana yalnız fəlsəfə fənnindən “məqbul” alan şəxslər buraxılırlar. Komissiyanın tərkibində müvafiq ixtisas üzrə azı iki elmlər doktoru və ya professor olmalıdır. Nəzərdə tutulan elmi rəhbərlər də komissiyanın üzvü ola bilərlər. Komissiyanın sədri ali təhsil müəssisəsinin, elmi müəssisə və təşkilatın rəhbəri, yaxud elmi işlər üzrə müavini təyin edilir. Bəzi ixtisaslar üzrə elmlər doktorları və professorlar olmadıqda, müvafiq olaraq komissiyanın tərkibinə fəlsəfə doktorları (elmlər namizədləri) və dosentlər daxil edilir.

Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda yaradılmış qəbul komissiyaları imtahanların nəticələri əsasında müvafiq qərar qəbul edirlər. Qərar barədə məlumat şəxsin ərizəsində göstərdiyi ünvana və ya elektron poçt ünvanına göndərilir. Komissiyanın qərarından razı olmayan şəxslər qərar qəbul edildikdən və bu barədə məlumat aldıqdan sonra 3 (üç) iş günü müddətində ali təhsil müəssisəsinin, elmi müəssisə və təşkilatın rəhbərinə apelyasiya ərizəsi ilə müraciət edə bilər. Müəssisə rəhbəri 5 (beş) iş günü müddətində müraciətə baxmalı və əsaslandırılmış qərar qəbul etməlidir. Qərardan inzibati qaydada və (və ya) məhkəməyə şikayət edilə bilər.

Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən (magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan (tibbi təhsildə həkim-mütəxəssis), müvafiq tədqiqat sahəsində müəyyən müvəffəqiyyətləri olan və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilat olan elmi və elmi-pedaqoji kadrlar malikdirlər. “Elmlər doktoru” elmi dərəcəsi almaq hüququna “Fəlsəfə doktoru” (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi olan və əsas iş yeri ali təhsil müəssisəsi, elmi müəssisə və təşkilat olan elmi və elmi-pedaqoji kadrlar malikdirlər.

Dissertantlıq yolu ilə “Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi almaq istəyən şəxslər xarici dildən (rus dili istisna olmaqla, seçim sərbəst və ya ixtisasa uyğun olmalıdır) bu Qaydaların 3.10-1-ci bəndində göstərilən qaydada keçirilən qəbul imtahanı verirlər.

“Fəlsəfə doktoru” elmi dərəcəsi üzrə dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslər müəyyən olunmuş qaydada ixtisas fənnindən və xarici dildən, həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən də fəlsəfə doktoru imtahanları verirlər.

Mənbə: www.science.az

07.11.2019 15:55

AMEA Biofizika İnstitutunun 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş hesabat iclası keçirildi

7 noyabr 2019-cu il tarixində AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi.

İclası giriş sözü ilə açan Biofizika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Qasımov tədbirin elmi müəssisədə 2019-cu il üzrə aparılmış elmi tədqiqat işlərinin yekununa dair hesabata həsr olunduğunu Şura üzvlərinin diqqətinə çatdırdı.

Sonra institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, biologiya üzrə elmlər doktoru Kərim Qasımov qurumun 2019-cu il ərzindəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunu haqqında hesabatı təqdim etdi. K. Qasımov çıxışında cari ildə elmi müəssisədə aparılmış elmi-tədqiqatlar, alınmış mühüm nəticələr, institut əməkdaşlarının nəşriyyat fəaliyyəti barədə geniş məlumat verdi. Bildirdi ki, 2019-cu ildə institutda “Bioloji sistemlərin fiziki-kimyəvi əsasları” istiqaməti üzrə 1 problem, 2 mövzu, 5 iş üzrə 5 mərhələdə elmi-tədqiqat işi aparılıb. Daha sonra, institutun nəşriyyat fəaliyyətindən söz açan məruzəçi qeyd etdi ki, cari ildə 2 məqalə və 14 tezis olmaqla 16 elmi əsər çapdan çıxıb. Onlardan 1 məqalə və 7 tezis xaricdə nəşr olunub.

Sonda hesabat ətrafında müzakirələr aparıldı, təkliflər dinlənildi, institutun 2019-cu il üçün illik hesabatı qəbul edildi.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

30.10.2019 16:10

Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək

7 noyabr 2019-cu il tarixində saat 11:00-da AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçiriləcək.

İclasda aşağıdakı məsələlərə baxılacaq:

 • Biofizika  İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Oktay Qasımovun  institutun 2019-cu il üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunu haqqında hesabatı.
 • Cari məsələlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

30.10.2019 15:33

Elmi şuranın iclası keçirildi

30 oktyabr 2019-cu il tarixində AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirildi.

İclası institutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Oktay Qasımov açaraq Şura üzvlərini gündəlikdəki məsələlərlə tanış etdi.

Elmi müəssisənin nəzdindəki laboratoriya və şöbələrin 2019-cu ildəki elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunan iclasda “Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası”, “Ekoloji biofizika”, “Molekulyar və hüceyrə biokimyası”, “İnteqrativ biologiya birgə” laboratoriyaların elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətləri haqqında illik hesabatları dinlənilərək təsdiq olundu.

Sonda bir sıra cari məsələlər müzakirə olundu.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

25.10.2019 17:40

Biofizika İnstitutunda “Açıq qapı” günü keçirildi

25 oktyabr 2019-cu il tarixində Biofizika İnstitutunda AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə əlaqədar “Açıq qapı” günü keçirildi.

“Açıq qapı” günündə institutun əməkdaşları tərəfindən instituta təşrif buyurmuş qonaqlara elmi müəssisənin strukturu, yaranma tarixi, əsas fəaliyyət istiqamətləri, beynəlxalq əlaqələri barədə geniş məlumat verildi. Bundan əlavə, qonaqlar institutun laboratoriyalarını gəzib buradakı müasir avadanlıqlarla aparılan tədqiqat işləri barədə məlumatlandırıldılar.

Daha sonra qonaqların iştirakı ilə elmi seminar keçirildi. Seminarda “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, b.ü.f.d., dosent Mürsəl Dadaşov “Qan plazma zülallarının məxsusi fluoresensiyası” adlı məruzə ilə çıxış etdi. M.Dadaşov məruzəsində plazma zülallarının özünəməxsus fluoresensiyası, onların fəaliyyət mexanizmləri, tədqiqat yolları və gələcək perspektivləri haqqında ətraflı  məlumat verdi.

Tədbirin sonunda qonaqların sualları cavablandırıldı.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

23.10.2019 14:19

Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək

30 oktyabr 2019-cu il tarixində saat 10:00-da AMEA Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçiriləcək.

İclasda aşağıdakı məsələlərə baxılacaq:

 • İnstitutun nəzdindəki laboratoriya və şöbələrin elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətləri haqqında illik hesabatın müzakirəsi.
 • Cari məsələlər.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

21.10.2019 12:10

AMEA-nın 75 illik yubileyi ilə əlaqədar Biofizika İnstitutunda “Açıq qapı” günü keçiriləcək

2020-ci il martın 27-də AMEA-nın yaradılmasının 75 ili tamam olacaq. Bu günlə əlaqədar “AMEA-nın 75 illik yubileyinə” həsr olunan Tədbirlər Planının icrasını təmin etmək məqsədilə AMEA-nın Biofizika İnstitutunda 25 okyabr 2019-cu il tarixində saat 10:00-dan 16:00-dək “Açıq qapı” günü keçiriləcək.

“Açıq qapı” günü, icraçılar tərəfindən instituta təşrif buyurmuş qonaqlara elmi müəssisənin strukturu, yaranma tarixi, əsas fəaliyyət istiqamətləri, beynəlxalq əlaqələri barədə ətraflı məlumat veriləcək. Burada onlar əyani olaraq institutun yeni avadanlıqlarla təchiz edilmiş laboratoriyalarında aparılan elmi-tədqiqat işləri, müasir cihazların iş prinsipi ilə yaxından tanış ola biləcəklər.

Maraqlanan hər kəs dəvətlidir!

Ünvan: Bakı ş., Z.Xəlilov küç., 117.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

21.10.2019 12:04

Elan

25 oktyabr 2019-cu il tarixində AMEA-nın Biofizika İnstitutunda “Plazma zülallarının məxsusi fluoresensiyası” mövzusunda elmi seminar keçiriləcək.

Mövzu üzrə İnstitutun “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, b.e.n., dosent Mürsəl Dadaşov çıxış edəcək. Seminarda plazma zülallarının məxsusi fluoresensiyası (intrinsic fluorescence), fəaliyyət mexanizmləri, tədqiqat yolları, perspektivləri  müzakirə olunacaq.

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

18.10.2019 17:09

Biofizika İnstitutunda iranlı alimin “CRISPR gen redaktə edilməsi və gələcək perspektivlər” mövzusunda elmi məruzəsi dinlənildi

18 oktyabr 2019-cu il tarixində AMEA-nın  Biofizika İnstitutunda “CRISPR gen redaktə edilməsi və gələcək perspektivlər” mövzusunda elmi seminar keçirildi.

Seminarı giriş sözü ilə institutun elmi işlər üzrə direktor müavini, biologiya üzrə elmlər doktoru Kərim Qasımov açaraq mövzunun əhəmiyyətindən danışdı və sözü Zəncan Tibb Universitetinin professoru Dr. Saeed Kaboliyə verdi.

Məruzəçi çıxışında CRISPR gen, biotexnologiyasının insan həyatında rolu, genomun tarixi, redaktəsi, çox yönlülüyü və təbabətdə rolu haqqında geniş məlumat verdi.

Sonda məruzə ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı, suallar cavablandırıldı.

 

© Bütün hüquqlar qorunur. Xəbərlərdən istifadə edərkən www.biophysics.az saytına istinad zəruridir.

Səhifələr  1   2   3