AZE    RUS    ENG

İnstitutun əməkdaşları tərəfindən alınmış qrantların siyahısı

Ukrayna Elm və Texnologiya Mərkəzi ilə birgə qrant layihələri

 1. Mövzu “Bəzi biogen metallarla Triptofanın komplekslərinin sintezi və radioprotektiv xüsusiyyətlərinin tədqiqi”
 2. Layihə № 6282
 3. Layihənin ko-rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof. Oktay Kazım oğlu Qasımov
 4. Layihənin məbləği: 50000.00 $
 5. Layihənin müddəti: 01.09. 2017- 31.08.2019
 6. Radiasiya Poblemləri və Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutları ilə birgə
 1. Mövzu: “Dəyişən iqlim şəraitində məhsuldarlığı artırmaq üçün WRKY şəbəkələrinin tənzimlənməsi”
 2. Layihə № 6154
 3. Layihənin rəhbəri: b.ü.e.d. Kərim Quli oğlu Qasımov
 4. Layihənin məbləği: 50000.00 $
 5. Layihənin müddəti: 01.09.2016-31.08.2018
 1. Mövzu: “Xəzər dənizində çirklənmənin müəyyən heyvan növlərinə təsirlərinin molekulyar genetik tədqiqatları”
 2. Layihə № 6417
 3. Layihənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, b.ü.e.d. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov
 4. Layihənin məbləği: 23000.00 €
 5. Layihənin müddəti: 01.09.2018-31.08.2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə Belarus Respublikasının Elm və Texnologiya Komitəsinin birgə qrantı

 1. Mövzu: “Inozinin bəzi komplekslərinin alınması, radioqoruyucu xassələrinin öyrənilməsi və istifadəsi perspektivləri”
 2. Layihənin ko-rəhbəri: f.-r.e.n Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov
 3. Layihənin məbləği: 40000.00 $
 4. Layihənin müddəti: yanvar 2018 – dekabr 2019

AMEA-nın Elmi Tədqiqat Proqramları üzrə qrantı Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi və AMEA-nın Biofizika İnstitutu ilə birgə

 1. Proqramın adı: “Xərçəng və normal toxuma-hüceyrə sistemlərini fərqləndirən principal faktorların təyini üzrə kompleks fundamental və klinik tədqiqatlar”
 2. Proqramın rəhbərləri: akad. Cəmil Əziz oğlu Əliyev və AMEA-nın müxbir üzvü Oktay Kazım oğlu Qasımov
 3. Proqramın məbləği: 360000.00 AZN
 4. Proqramın müddəti: 2018-2020

AMEA-nın Elmi Tədqiqat Proqramları üzrə qrantı AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Milli Onkologiya Mərkəzi və AMEA Biofizika İnstitutu ilə birgə

 1. Proqramın adı: “Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi”
 2. Proqramın rəhbəri: akad. Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev. AMEA Biofizika İnstitundan 2 nəfər bu layihədə iştirak edir.
 3. Proqramın məbləği: 360000.00 AZN
 4. Proqramın müddəti: 2018-2020

AMEA-TÜBİTAK ilə birgə qrant layihəsi

 1. Layihənin adı: “Konformasiya dəyişkənliyinin və D-amin turşusu əvəzlənməsinin düyü kəpək pentapeptidinin anti-xərçəng aktivliyinə təsirinin qiymətləndirilməsi: Anti-xərçəng dərman tapılması üçün göstərişlər” ( Fizika Departamenti, Istanbul Universiteti, Türkiyə)
 2. Layihənin elm sahəsi : Biofizika, Xərçəng üzrə tədqiqatlar
 3. Layihənin rəhbəri: prof. Ayşən Özəl və AMEA-nın müxbir üzvü prof. Oktay Kazım oğlu Qasımov
 4. Layihənin məbləği: 100 000 AZN
 5. Layihənin müddəti: 2020-2021

AMEA-CNR ilə birgə qrant layihəsi

 1. Layihənin adı: “Funksional amiloid aqreqasiyasının modulyatorları: Alzheimer xəstəliyinin patogenezini araşdırmaq üçün ipək fibroin ucuz model kimi” (Makromolekulyar Tədqiqatlar İnstitutu, CNR, İtaliya)
 2. Layihənin elm sahəsi : Biofizika, Neyrodegenerativ xəstəliklər üzrə tədqiqatlar
 3. Layihənin rəhbəri: prof. Laura Ragona və AMEA-nın müxbir üzvü prof. Oktay Kazım oğlu Qasımov
 4. Layihənin məbləği: 12 000 €
 5. Layihənin müddəti: 2020-2021

Azərbaycan Respublikası SN Milli Onkologiya Mərkəzi ilə birgə qrant layihəsi

 1. Mövzu “Müxtəlif funksional qrupların insan ağciyər toxuması sağlam və karsinoma xərçəng hüceyrə membranlarına dərman çatdırılmasındakı rolu”
 2. Layihənin məbləği: 297 000 AZN
 3. Layihənin müddəti: 2021- 2023

MBBİ, Biofizika İnstitutu və Genetik Ehtiyatlar İnstitutu ilə birgə qrant layihəsi

 1. Mövzu: “İnsan genomunda xərçənq xəstəliyi ilə bağlı yeni genlərin və digər DNT elementlərinin identifikasiyası”
 2. Layihə №: EİF-ETL-2020-2(36)-16/14/3-M-14
 3. Layihənin rəhbəri: AMEA-nın müxbir üzvü, b.ü.e.d. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov
 4. Layihənin məbləği: 70000.00 AZN
 5. Layihənin müddəti: aprel 2021-ci il – 31 mart 2022-ci il (12 ay)