BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Yay imtahan sessiyası

Yay imtahan sessiyası

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Biofizika İnstitutu 2023-cü il yay imtahan sessiyasını AMEA-nın 12 may 2023-cü il 91 nömrəli sərəncamına əsasən keçirmişdir. İnstitutun I kurs magistrantları “Hüceyrə və toxuma texnologiyasının əsasları”, “Bioloji makromolekulların quruluşu və funksiyası”, Bioloji sistemlərdə hesablama metodları və proqramlaşdırma”, “Bioloji siqnalların ötürülməsi” fənnlərindən imtahanları müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdular. Yay sessiyasının sonunda ETN Biofizika İnstitutunun Elmi Şurasında imtahanların nəticələri şura üzvləri tərəfindən ətraflı müzakirə olunmuşdur. İmtahanın nəticələri AMEA Elm və Təhsil şöbəsinə təqdim olunmuşdur.

date 07 İyul 2023