BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Elmi Şura

 
Adı, atasının adı, soyadı Alimlik dərəcəsi
1. Oktay Kazım oğlu Qasımov sədr AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof.
2. Kərim Quli oğlu Qasımov sədr müavini b.e.d.
3. Florida Radik qızı Mehrəliyeva elmi katib b.ü.f.d., dos.
4. Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov t.ü.f.d.
5. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.
6. Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov f.r.e.n., dos.
7. Leylaxanım Ərəstun qızı Məlikova b.ü.f.d.
8. Sevinc Haqverdi qızı Cəfərova b.ü.f.d., dos.
9. Mətanət Ceyhun qızı Baxışova