BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Biofizika İnstitutunda elmi seminar keçiriləcək

Biofizika İnstitutunda elmi seminar keçiriləcək

06 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 1030-da Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Biofizika İnstitutunda “Xərçəng kök hüceyrəsi çalışmaları və müasir genetik testlər” mövzusunda elmi seminar keçiriləcəkdir. Seminarda İzmir şəhərindəki Ege Universitetinin postdoktor tədqiqatçı, PhD Günel Muxtarova çıxış edəcəkdir.

Arzu edənlər seminarda iştirak edə bilərlər.

Qısa məlumat:

1. Xərçəng kök hüceyrəsi (XKH) hipotezi, şiş toxumasında aşkar edilmiş, normal kök hüceyrələrlə bir çox ortaq xüsusiyyətləri paylaşan kiçik hüceyrə yarım populyasiyası ilə xərçəng xəstələrində ənənəvi müalicəyə qarşı müqavimətin inkişafı, xəstəliyin təkrarlanması və metastaz arasındakı əlaqəni aydınlaşdıran vacib bir modeldir. XKH-lərin daxili / qazanılmış xüsusiyyətləri və XKH ilə əlaqəli siqnal yolların aktivliyinin artması kimi müxtəlif mexanizmlər ənənəvi müalicələrə qarşı müqavimətin yaranmasında böyük rol oynayır. XKH-lər, ətraf mühit şəraitinə qarşı dəyişən maddələr mübadiləsi və qida asılılığı xüsusiyyətləri sayəsində müxtəlif stres faktorlarına uyğunlaşaraq sağ qalmaq və proliferasiya qabiliyyətinə malikdir. Buna görə də, XHK-lərin müvəffəqiyyətlə hədəflənməsi və aradan qaldırılması xərçəng xəstəliyinin müalicəsinin əsas problemlərindəndir. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün XKH-ləri düzgün müəyyənləşdirmək və xarakterizə etmək, mümkün XKH biomarkerlərini aşkarlamaq və yeni hədəf terapiya strategiyalarını hazırlamaq lazımdır. 

2. Fərdiləşdirilmiş genetik testlər, klassik metodlarla açıqlana bilməyən simptomlar üçün aydın tibbi diaqnozu təqdim edə, bir çox irsi və sonradan qazanılmış xəstəliklərin erkən diaqnozu vasitəsi ilə xəstə və ya daşıyıcı üçün həyat və ölüm arasında seçim etmək və mübarizə aparmaq şansı yarada bilər.

date 05 Sentyabr 2023