BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Biofizika İnstitutunun əməkdaşı “MTP-2023 (Modern Trends in Physics)” adlı 8-ci Beynəlxalq Konfransda çıxış edib

Biofizika İnstitutunun əməkdaşı “MTP-2023 (Modern Trends in Physics)”  adlı 8-ci Beynəlxalq Konfransda çıxış edib

30 noyabr və 1 dekabr tarixlərində Bakı Dövlət Universitetində təşkil olunmuş “MTP-2023 (Modern Trends in Physics)” adlı 8-ci Beynəlxalq Konfransda AR ETN Biofizika İnstitutunun Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası laboratoriyasının elmi işçisi Arzu Aydəmirova iştirak edib.

Arzu Aydəmirovanın təqdim etdiyi “Temperaturun artması ilə ağciyər karsinoması və normal hüceyrələrdən ekstraksiya edilmiş lipidlərin faza keçidləri (Temperature-induced phase transitions of lipids extracted from human lung carcinoma and normal cells)” tezisi və bununla əlaqədar çıxışı 1 dekabr tarixində seksiyalar üzrə nizamlanmış Biofizika bölməsində dinləndildi.

Təqdimatda FÇİQ spektroskopiyasının tətbiqi ilə  lipidlərin quruluş xarakteristikalarının tədqiqi üçün ağciyər karsinoması və sağlam hüceyrələrdən ektraksiya edilmiş lipidlərə tədqiqindən bəhs edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, temperatur artması ilə  baş verən faza keçidləri zamanı xüsusilə CH2 simmetrik uzanma 2850sm-1 və CH2 assimetrik uzanma müvafiq olaraq təxminən 2923sm-1 tezliklərində müşahidə edilmişdir. Hər iki pik mövqeləri lipid zəncirinin keçid parametrinə qarşı həssasdır. Nizamlı və nizamsız sistemlər üçün CH2 simmetrik uzanma müvafiq olaraq  2849 sm-1 və 2854.5 sm-1 dalğa ədədlərində müşahidə edilmişdir. Müvafiq qaydada nizamlı və nizamsız asil zəncirlər üçün CH2 assimmetrik uzanma isə 2917 sm-1 and 2927.0 sm-1 tezliklərində nümayiş olunmuşdur.

Temperaturun iştirakı ilə baş verən faza keçidləri 20°C- 44°C temperatur intervalında aparılmışdır. Temperaturun artırılması ilə bütün lipid nümunələri nizamlı quruluşdan nizamsız quruluşa keçidi nümayiş etdirmişdir. Təqdimat böyük marağa səbəb olmuş və geniş şəkildə müzakirə edilmişdir. Sonda Arzu Aydəmirova iştirakı və çıxışı ilə əlaqədar olaraq sertifikatla təltif edildi.

date 06 Dekabr 2023