BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Biofizika İnstitutu vakansiya elan edir

Biofizika İnstitutu vakansiya elan edir

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin

Biofizika İnstitutu aşağıdakı vakant yerləri tutmaq üçün

müsabiqə elan edir

 

“İnteqrativ biologiya” laboratoriyasında:

Laboratoriya müdiri – 1 yer;

Kiçik elmi işçi – 1 yer.

“Ekoloji biofizika” laboratoriyasında:

Aparıcı elmi işçi – 1 yer;

Böyük elmi işçi – 1 yer;

Kiçik elmi işçi – 1 yer.

“Molekulyar və hüceyrə biokimyası” laboratoriyasında:

Kiçik elmi işçi – 1 yer.

 

Müsabiqədə kiçik elmi işçi vəzifələri üçün magistr diplomu olan, böyük elmi işçi və aparıcı elmi işçi vəzifələri üçün fəlsəfə doktoru və ya daha yuxarı diplomu olan böyük təcrübəyə malik, tam təhsilli iddiaçılar iştirak edə bilərlər.

Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən etibarən 1 (bir) ay müddətinə aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:

AZ 1141, Bakı şəhəri, Z. Xəlilov küçəsi 117, otaq 209.

Telefon: (012) 434-8336

E-mail: florida.r.mehraliyeva@mail.ru

 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçı Biofizika İnstitutunun rəhbərinə ərizə ilə müraciət edir. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:

1. iddiaçının şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;

2. kadrların şəxsi uçot vərəqi;

3. tərcümeyi-hal;

4. əmək kitabçasının iş yerində və ya notarial qaydada təsdiq olunmuş surəti (əmək fəaliyyətinə yeni baş­layanlar istisna olmaqla);

5. magistratura və ona bərabər tutulan ali təhsil haqqında sənədin notarial qaydada və ya kadrlar şöbəsi tərəfindən təsdiq olunmuş surəti;

6. elmi dərəcə (elm sahələri üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru), elmi ad (dosent, professor) və elmi rütbə (AMEA-nın həqiqi, müxbir üzvü) haqqında sənədlərin notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri;

7. yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, həmçinin elmi və elmi-texniki layihə, müsabiqə, qrant və proqramlarda iştirakı haqqında məlumat;

8. müəlliflik hüququ və ya patent hüququ ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin surəti;

9. elmi əsərlərin elmi müəssisə və təşkilatın elmi katibi tərəfindən təsdiq olunmuş siyahısı.

date 30 Yanvar 2024