BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Elan

Elan

09 sentyabr 2021-ci il tarixində saat 11:00-da Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək.

İclasda aşağıdakı məsələlərə baxılacaq:

1. AMEA Biofizika İnstitutunda 2021/2022-ci tədris ilində qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi.

2. AMEA RH Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağının 05 may 2021-ci il tarixli 3/7 №-li qərarından irəli gələn vəzifələrin müzakirəsi. 

3. AMEA RH Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağının 27 iyul 2021-ci il tarixli 4/3 №-li qərarından irəli gələn vəzifələrin müzakirəsi. 

4. AMEA RH Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin Ümumi yığıncağının 27 iyul 2021-ci il tarixli 4/4 №-li qərarından irəli gələn vəzifələrin müzakirəsi. 

5. Cari məsələlər.

date 03 Sentyabr 2021