BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Biofizika İnstitutunun alimlərinin məqaləsi nüfuzlu xarici jurnalda dərc olunub

Biofizika İnstitutunun alimlərinin məqaləsi nüfuzlu xarici jurnalda dərc olunub

Biofizika İnstitutunun direktoru v.i.e., AMEA-nın müxbir üzvü Oktay K. Qasımov və həmin institutun kiçik elmi işçisi , gənc alim Aytac C. Quliyevanın İtaliyadan olan həmkarlar ilə birgə AMEA-CNR beynəlxalq qrant layihəsi çərçivəsində həmmüəllifi olduqları məqalə “Thomson Reuters” beynəlxalq bazasında referatlaşdırılmış impakt faktorlu “Macromolecular Chemistry and Physics” jurnalında çap olunub.

Məqalədə göstərilib ki, fibroin zülalı əsasında hazırlanmış təbəqələr rodamin 6G lazer rənginin bərk cisim halında flüoressensiyanı artırır. Yüksək emissiyalı biyomateriallar yaratmaq üçün fibroin- rodamin 6G qarşılıqlı təsirlərinin kimyəvi-fiziki təhlili aparılmışdır.

Bu tədqiqatın işıq üzü görməsi Biofizika İnstitutunda AMEA RH-nin dəstəyi ilə təmin edilən ən müasir cihazların istifadəyə verilməsi sayəsində mümkün olmuşdur.

date 09 Noyabr 2019