BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

Elan

Elan

Yanvarın 15-də saat 10:00-da Biofizika İnstitutunun seminar otağında (6-cı mərtəbə) Elmi Şuranın növbəti iclası keçiriləcək.

İclasın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər daxildir:

  • AMEA Rəyasət Heyətinin “AMEA-nın mühüm elmi nailiyyətləri haqqında məlumatların beynəlxalq elmi bazalarda inteqrasiyanın genişləndirilməsi” haqqında 14 dekabr 2018-ci il tarixli 17/3 №-li Qərarı;
  • AMEA Rəyasət Heyətinin “Gənc alimlər üçün elmi tədqiqat layihələrinin respublika müsabiqəsi” haqqında 14 dekabr 2018-ci il tarixli, 17/4 № -li Qərarı;
  • AMEA-nın Biofizika İnstitutunda Doktoranturanın yaradılması haqqında;
  • Elmi Şuranın 2019-cu il üçün İş Planının müzakirəsi haqqında;
  • Laboratoriyaların və şöbələrin 2019-cu il üçün iş proqramlarının və elmi işçilərin fərdi iş planlarının hazırlanması haqqında;
  • “Molekulyar və hüceyrə biokimyası” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Elbəy Məlikməmmədovun Türkiyəyə elmi səfəri üzrə hesabatı haqqında.

date 14 Yanvar 2019