BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

AMEA Biofizika İnstitutunun əməkdaşları Soçidə keçirilən qurultayda iştirak ediblər

AMEA Biofizika İnstitutunun əməkdaşları Soçidə keçirilən qurultayda iştirak ediblər

AMEA Biofizka İnstitutunun “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının əməkdaşları prof. Tokay Hüseynov, b.ü.f.d. Ruhiyyə Quliyeva, k.e.i. Sevil Məhərrəmova və “Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası” laboratoriyasının e.i. Arzu Aydəmirova 16-21 sentyabr 2019-cu il tarixlərində Soçi şəhərində keçirilmiş “Rusiya Biofiziklərinin VI qurultayı” tədbirində iştirak ediblər.

Müasir biofizika elminin aktual problemlərinə həsr olunmuş qurultayda fotobiologiya, o cümlədən fotosintez, zəif elektromaqnit sahələrinin canlı hüceyrə ilə qarşılıqlı təsiri, bioinformatika, biotibbi tədqiqatdakı azot oksidi və suda molekulyar qarşılıqlı təsir, habelə kök hüceyrələrinin tibbdə tətbiqi haqqında məruzələr təqdim olunub.

Qurulatayın plenar iclasında mövzu ilə bağlı “Ekoloji biofizika” laboratoriyasının rəhbəri, b.e.d., prof. Tokay Hüseynovun “İzolə olunmuş insan eritrotrositlərində nitritin təsiri zamanı qlutationperoksidaza və katalaza aktivliklərinin dəyişilməsinin müqaisəli qiymətləndirilməsi” adlı məruzəsi dinlənilib.

Daha sonra qurultayın bölmələr üzrə keçirilən iclaslarında R.Quliyeva “Nitrit intoksikasiyasının qiymətləndirilməsində qan zərdabının xemilüminessensiyası ekspress metod kimi”, S.Məhərrəmova “Yüksək gərginlikli elektrik sahəsinin (50Hz) təsiri altında insan eritrositlərinin hemolizə qarşı rezistentliyi”, A.Aydəmirova “İnsan qanı plazmasının FÇİQ spektrlərinin köməkliyi ağ ciyər xərçənginin biomarker analizi” mövzusunda şifahi və stend təqdimatlarla çıxış edərək fəaliyyət göstərdikəri elmi müəssisəni layiqincə təmsil ediblər.

Tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikatlar verilib.

date 25 Sentyabr 2019