BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Xəbərlər

BDU-nun tələbələrinin Biofizika İnstitutunda istehsalat təcrübəsi davam edir

BDU-nun tələbələrinin Biofizika İnstitutunda istehsalat təcrübəsi davam edir

Elm və Təhsil Nazirliyi Biofizika İnstitutunun “Molekulyar və hüceyrə biokimyası” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Banu Ağamalıyeva, E. coli-nin DH5 alfa ştammına pUC-19 plazmid vektoru keçirilmiş hüceyrələrin ampisilin əlavə edilmiş LB mühitində overnight (gecə səhərə qədər) rejimində yetişdirilməsi, daha sonra, E. coli bakteriya hüceyrəsindən plazmid DNT-nin qələvi lysis miniprep yolu ilə ayrılması haqqında məlumat verib və kulturanın yetişdirilməsi həyata keçirilib.

“Biomolekulların strukturu, dinamikası və funksiyası” laboratoriyasının elmi işçisi Əfsanə Hüseynova, “Keysight E4990A Impedans analyzer” cihazı ilə fibroin təbəqəsinin elektrik parametrlərinin ölçülməsindən danışıb.

“Fiziki-kimyəvi stress faktorlarının biofizikası” laboratoriyasında təcrübəçi tələbələrlə, kimyəvi lüminessensiya metoduna əsaslanan təcrübələrdə ZnCl2 duzunun müxtəlif nümunələrinin lizat və membranlarda antioksidant tutumunun və antiradikal müqavimətin dəyişilməsi ilə bağlı eksperimentlər aparılıb.

Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, “Molekulyar və hüceyrə biokimyası” laboratoriyasının elmi işçisi Mətanət Baxışova, institutun iki böyük istiqaməti, Yaşla əlaqədar yaranan neyrodegenerativ xəstəliklər və xərçəng xəstəlikləri haqqında geniş məlumat verib və institutun bu istiqamətdə gördüyü işlərlə tələbələri tanış edib. Bundan başqa, təcrübə zamanı tələbələr tələblərə uyğun olaraq tərtib olunmuş, eyni zamanda müasir cihazlarla təchiz olunmuş laboratoriyalarla tanış olub, cihazların iş prinsipi ilə bağlı geniş izahatlar verilib və onlardan istifadə etməklə görülən tədqiqatların mahiyyəti, tətbiqi və gözlənilən faydaları haqqında məlumat verilib. Eyni zamanda, tələbələrə laboratoriyada işləmə qaydaları, təhlükəsizliyə necə əməl olunmaq aşılanıb, tələbələrin özlərinin təcrübələrə cəlb olunaraq laboratoriyada işləmə bacarıqları da formalaşdırılıb.

“Molekulyar və hüceyrə biokimyası” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi Günay Əliyeva və magistrant Fidan Bağırova BDU-nun Biologiya fakültəsinin tələbələrinə DNT fraqmentlərinin aqaroza gel elektroforezi ilə ayrılması prosesini izah ediblər və sonda bu prosesi əyani şəkildə tələbələrlə birlikdə həyata keçiriblər.

date 27 Fevral 2024