BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Rəhbərlik

Rəhbərlik

 

 

Qasımov Oktay Kazım oğlu – Baş direktor,

AMEA–nın müxbir üzvü

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,

Professor

Tel: (+994 12) 432-62-84

E-mail: oktaygasimov@science.az

Karim Qasimov bio

Qasımov Kərim Quli oğlu – İcraçı direktor

Biologiya üzrə elmlər doktoru

Tel: (+994 12) 432-68-08

E-mail: karim.gasimov@science.az

Azad Abdurahimov bio

Əbdürəhimov Azad Ramiz oğlu – Baş menecer

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Tel: (+994 12) 432-62-29

E-mail: azad.abdurahimov@science.az

Abdullayev Elçin Nəriman oğlu – Baş mühəndis

Tel: (+994 12) 432-67-37

E-mail: e.abdullayev.bf.@mail.ru

Mehrəliyeva Florida Radik qızı – Elmi katib

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel: (+994 12) 432-67-14

E-mail: florida.r.yahyayeva@mail.ru