BİOFİZİKA İNSTİTUTU

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ELM VƏ TƏHSİL NAZİRLİYİ

Elmi Şura

 
Adı, atasının adı, soyadı Alimlik dərəcəsi
1. Oktay Kazım oğlu Qasımov - sədr AMEA-nın müxbir üzvü, f-r.e.d., prof.
2. Kərim Quli oğlu Qasımov - sədr müavini b.e.d.
3. Florida Radik qızı Mehrəliyeva - elmi katib b.ü.f.d., dos.
4. Azad Ramiz oğlu Əbdürəhimov t.ü.f.d.
5. İlham Əyyub oğlu Şahmuradov AMEA-nın müxbir üzvü, b.e.d.
6. Rasim Bəxtiyar oğlu Aslanov f-r.ü.f.d., dos.
7. Leylaxanım Ərəstun qızı Məlikova b.ü.f.d.
8. Sevinc Haqverdi qızı Cəfərova b.ü.f.d., dos.
9. Taleh Nəsib oğlu Yusifov b.ü.f.d., dos.
10. Həmayil Nadir qızı Adıgözəlzadə a.ü.f.d., dos.
11. Mətanət Ceyhun qızı Baxışova